× ABONNEREN

Online enquête Het kaakgewricht

Door op 06-05-2024

Samenvatting

Van 1 september 2023 t/m 15 januari 2024 konden lezers en anderen de lezersenquête over Het kaakgewricht online invullen. Het betroffen 10 stelllingen waarop de respondenten hun mening gaven met een 5-punten Likertschaal:Sterk mee eens/Oneens/Neutraal/Eens/Sterk mee eens. De resultaten zijn verwerkt in een infographic.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje