× ABONNEREN

Online enquête naar mondzorg voor jeugdigen: de uitkomsten

Door op 09-07-2021
  • Inleiding
  • Materiaal en Methode
  • Resultaten
  • Discussie
  • Tot slot

Samenvatting

Met een online enquête is de mening gepeild van mondzorgverleners over diverse aspecten van de mondzorg voor jeugdigen. Relatief veel mond­hygiënisten hebben gereageerd (22%), passend bij de betrokkenheid van alle mondzorgverleners bij de mondgezondheid van de jeugd. Een meerderheid van de respondenten geeft aan dat de richtlijn Mondzorg voor Jeugdigen behulpzaam is bij het bepalen van het interval voor bitewing-röntgenopnamen en het nemen van een behandelbeslissing met betrekking tot cariës.

Auteursinformatie

  •  N.G. Blanksma1, C.M.C. Volgenant2
  • Uit 1de expertisegroep Kindertandheelkunde van het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde/UMC Groningen en 2de secties Preventieve Tandheelkunde en Cariologie van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (UvA/VU)
  • Datum van acceptatie: 2 juni 2021
  • Adres: mw. dr. N.G. Blanksma, CTM/UMCG, FB 21. A Deusinglaan 1 9713 AV Groningen
  • n.g.blanksma@umcg.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje