× ABONNEREN

Ontwikkelingsstoornissen leiden niet tot extra dentaal verlies

Kindertandheelkunde

Door op 09-07-2021
  • Reacties (0)

Er is veel onderzoek gedaan naar het optreden en de etiologie van ontwikkelingsstoornissen van glazuur, maar er is minder bekend over de mate waarin gebitselementen met aangetast glazuur een groter risico lopen op tandcariës. In Dunedin (Nieuw Zeeland) vond een prospectief cohortonderzoek plaats bij 1.037 kinderen die daar waren geboren tussen 1 april 1972 en 31 maart 1973.

Het onderzoek volgde de kinderen op 9-jarige leeftijd op de aanwezigheid van ontwikkelingsstoornissen van het glazuur en daarna periodiek voor het optreden van cariës tot de leeftijd van 45 jaar. Het bleek dat incisieven die op 9-jarige leeftijd omschreven opaciteiten vertoonden 3,4 keer meer kans op restauratie hadden dan niet aangetaste incisieven. Incisieven met diffuse opaciteiten en hypoplasie of combinaties van defecten hadden 2,8 keer meer kans om te worden gerestaureerd. Eerste molaren met glazuurdefecten van welk type dan ook liepen niet significant meer risico om later te worden gerestaureerd of verloren te gaan als gevolg van cariës dan niet-aangetaste molaren. Eerste molaren met een diffuse opaciteit liepen 0,4 keer en dus minder risico verloren te gaan door cariës.

Beeld: Shutterstock

Tandartsen moeten zich ervan bewust zijn dat door glazuurdefecten aangetaste gebitselementen niet noodzakelijkerwijs een groter risico lopen verloren te gaan als gevolg van cariës op de lange termijn, maar blijvende incisieven die zijn aangetast door glazuurdefecten lopen wel een groter risico op restauratieve interventie.

Conclusie. Ontwikkelingsstoornissen leiden niet tot extra verlies van gebitselementen. Wel vormen dergelijke afwijkingen in het front vaker een aanleiding om over te gaan tot restauratie.

Bron

Hong CL, Broadbent JM, Thomson WM. Long-term survival of enamel-defect-affected teeth. Caries Res 2020; 54: 350-357.

Meer lezen? Log in of word abonnee

Reacties

Om ook te reageren moet u eerst inloggen (alleen voor abonnees).

Nog geen abonnee? Registreer vandaag nog