× ABONNEREN

Oordeel van ouders over behandelangst bij kinderen

Kindertandheelkunde

Door op 05-04-2019

De aanwezigheid van ouders bij de behandeling van hun kind kan van invloed zijn op het verloop van de behandeling. Het doel van het onderzoek in India was na te gaan in hoeverre de behandelangst bij kinderen (6 tot 10 jaar) correleert met het oordeel van de ouders over de angst bij het kind.

De steekproef bestond uit 94 ouder-kindcombinaties. Als vragenlijst werd voor aanvang van de behandeling de CFSS-DS voorgelegd aan de ouder en het kind, met 15 vragen op een 5-puntenschaal (range 15-75). De behandelend tandarts beoordeelde de angst van het kind met de ‘Frankl scale’, een 4-puntenschaal lopend van positief naar negatief. De gemiddelde CFSS-DS voor respectievelijk het kind en de ouder was 39,64 ± 6,45 en 27,74 ± 39,64. Met andere woorden: de ouders overwaardeerden de behandelangst bij hun kinderen. Het verschil was significant (p < 0,05). De score van de tandartsen aan de hand van de ‘Frankl scale’ liep meer parallel aan de CFSS-DS van de kinderen dan aan de CFSS-DS van de ouders. De resultaten kwamen overeen met de resultaten van andere onderzoekeren, onder andere in Nederland.

Conclusie. De door de kinderen (6 tot 10 jaar) gerapporteerde angstscore is meer voorspellend voor de angstscore die door de tandarts wordt gegeven dan voor de angstscore die ouders aan hun kinderen toekennen. Ouders overschatten de angst van hun kinderen voor een tandheelkundige behandeling.

Bron

Wu L, Gao X. Children’s dental fear and anxiety: exploring family related factors. BMC Oral Health 2018; 18: 100.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje