× ABONNEREN

Op kronen en bruggen uitgeoefende krachten en het weerstaan daarvan 1. Retentie en resistentie

De mate waarin kronen en bruggen uitgeoefende krachten kunnen weerstaan is onder andere afhankelijk van hun retentieve en resistentieve kwaliteit. De retentieve en resistentieve kwaliteit van de configuratie van een, voor een metaal- en metaal-porseleinkroon geprepareerd gebitselement wordt bepaald door de convergentiehoek, de hoogte, het volume, de interocclusale ruimte, de vormgeving van het cervicale deel van de configuratie, de additionele preparaties, de kwaliteit van een (funderings)restauratie en de ruwheid van de (geprepareerde) oppervlakken. Een silicaatkeramiekkroon wordt adhesief bevestigd met een composietcement, maar een oxidekeramiekkroon is voor zijn retentie en resistentie afhankelijk van de configuratie van het geprepareerde gebitselement. De meeste typen bruggen hebben de volgende extra retentie en resistentie bepalende factoren: de locatie in het occlusiesysteem, het aantal pijlerelementen en de configuraties daarvan ten opzichte van elkaar en de lengte van brugtussendelen en van vrij-eindigende brugdelen. Adhesiefbruggen halen hun retentie en resistentie mede uit maximale bedekking van het glazuuroppervlak en uit additionele preparaties.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje