× ABONNEREN

Opbrengst van jarenlang regelmatig tandartsbezoek

Door op 02-10-2015

Gerodontologie

Uit retrospectief onderzoek is bekend dat regelmatig tandartsbezoek een gunstige invloed heeft op de mondgezondheid. Dit onderzoek beoogde prospectief de invloed van regelmatig tandartsbezoek op het verlies van gebitselementen en de mondgezondheidsgerelateerde levenskwaliteit te bestuderen.

In 1992 werden in een streek in Zweden alle 50-jarigen benaderd en 5, 10 en 15 jaar later vonden vervolgonderzoeken plaats. Aan het eind waren onderzoeksgegevens beschikbaar van 4.143 op dat moment 65-jarigen met een nagenoeg gelijke geslachtsverdeling. Vooraf werden de volgende gegevens geregistreerd: geslacht, geboorteland, huwelijkse staat en private of publiekrechtelijke mondzorg. Op elk onderzoeksmoment werd gevraagd wanneer het laatste tandartsbezoek had plaatsgevonden, of dit bezoek zelf of door de tandarts was geïnitieerd, wat de reden van het bezoek was en hoeveel gebitselementen aanwezig waren. Degenen die in het voorgaande jaar op eigen initiatief een tandarts hadden bezocht, werden als regelmatige bezoekers aangemerkt. Onregelmatige bezoekers waren degenen die al langer dan 1 jaar geleden een tandarts hadden bezocht vanwege een oraal probleem. Naar tandartsbezoek aan het begin en aan het eind van het onderzoek werden de participanten als volgt verdeeld: onregelmatige bezoeker aan zowel het begin als het eind, regelmatige bezoeker aan het begin en onregelmatige bezoeker aan het eind, onregelmatige bezoeker aan het begin en regelmatige bezoeker aan het eind, regelmatige bezoeker aan zowel het begin als het eind. Aan het eind van het onderzoek werd de mondgezondheidgerelateerde levenskwaliteit bepaald met een gevalideerde vragenlijst, de Oral Impact on Daily Performances.

Het percentage regelmatige tandartsbezoekers bleek gedaald van 69,1 op 50-jarige leeftijd tot 64,2 op 65-jarige leeftijd. De kans op verlies van veel gebitselementen was voor regelmatige bezoekers aan het begin en het eind van het onderzoek 0,6 ten opzichte van onregelmatige bezoekers aan zowel het begin als het eind van de onderzoeksperiode. De kans op positieve invloed van jarenlang regelmatig tandartsbezoek op de mondgezondheidsgerelateerde levenskwaliteit was groter bij publiekrechtelijke dan bij private mondzorg.

De resultaten bieden voldoende aanknopingspunten om minimaal een jaarlijks preventief mondonderzoek voor ouder wordende mensen te stimuleren.

Bron

Åstrøm AN, Ekbach G, Ordell S, Nasir E. Long-term routine dental attendance: influence on tooth loss and oral health-related quality of life in Swedish older adults. Community Dent Oral Epidemiol 2014; 42: 460-469.

Informatie

Auteur(s) C. de Baat
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 2 oktober 2015
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 122 - editie 10 - oktober 2015; 553

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje