× ABONNEREN

Opvoedstijl in relatie tot mondzorggedrag bij kinderen

Kindertandheelkunde

Door op 09-07-2021
  • Reacties (0)

In de literatuur worden 4 verschillende opvoedstijlen beschreven: autoritair, autoritatief, toegeeflijk en verwaarlozend. Mogelijk kan een opvoedstijl een risicofactor zijn voor schadelijke effecten op de mondgezondheid. Het doel van dit onderzoek was na te gaan in hoeverre de opvoedstijl van de ouders en het ouderlijk gedrag bijdragen aan het mondzorggedrag van kinderen.

De ouders van kinderen in de leeftijd 4-6 jaar vulden bij het bezoek aan de tandheelkundige klinieken 2 vragenlijsten in. Een vragenlijst was gericht op de opvoedstijl van de ouders (Parenting Styles Dimensions Questionaire, PSDQ), de ander gericht op het gedrag van ouders, de kindervoeding en het mondhygiënegedrag van het kind. De mondgezondheid bij het kind werd gescoord aan de hand van de plaque-index en de dmft-index. Aan het onderzoek deden 389 kinderen mee (leeftijd 62,3 ± 9,8 maanden). De mediane dmft-score was 4 (IQR = 9) en de mediane plaque-index was 1,5 (IQR = 0,8). Een autoritatieve opvoedstijl werd waargenomen bij 95,1% van de ouders. Deze ouders waren meer geneigd de snoep- en snackconsumptie in de gaten te houden (p = 0,004) en minder snoep en snacks aan te bieden als beloning voor goed gedrag (p = 0,04) dan toegeeflijke ouders. De frequentie van snacken verschilde niet in relatie tot de verschillende opvoedstijlen (p = 0,43). Toegeeflijke ouders waren meer geneigd het tandenpoetsen voor het slapen gaan over te slaan (p = 0,001) of minder goed te poetsen als ze te druk of te moe waren (0,003) in vergelijking met autoritatieve ouders. Dit gedrag resulteerde in het vaker helemaal niet poetsen voor het slapen gaan (p = 0,006). Het vaker overslaan van tandenpoetsen voor het slapen gaan voorspelde significant een toegeeflijke opvoedstijl (OR = 12,1; p = 0,009). De verschillende opvoedstijlen waren niet significant gerelateerd aan de dmft-score (p = 0,72) en/of de plaque-indexscore (p = 0,34).

Conclusie. Een autoritatieve opvoedstijl was gerelateerd aan preventief gedrag met betrekking tot voeding en mondhygiëne bij kinderen met een beter mondzorggedrag. Opvoedstijlen hadden geen effect op de voedingsgewoonten.

Bron

Quek SJ, Sim YF,  Lai B,  Lim W, Hong C. The effect of parenting styles on enforcement of oral health behaviours in children. Eur Arch Paed Dent 2021; 22: 83–92.

Meer lezen? Log in of word abonnee

Reacties

Om ook te reageren moet u eerst inloggen (alleen voor abonnees).

Nog geen abonnee? Registreer vandaag nog