× ABONNEREN

Orale aandoeningen bij zwemmers

Bij zwemmers die meerdere uren per week hun sport beoefenen, kunnen twee verschillende, aan het zwemwater gerelateerde, orale aandoeningen optreden: tanderosie en tandverkleuringen. Tanderosie ontstaat door een hoge zuurgraad van het zwemwater en tandverkleuringen ontstaan door een lage zuurgraad van het zwemwater. Van de twee genoemde aandoeningen is tanderosie de meest schadelijke omdat dit een onomkeerbaar proces is. De klinische relevantie van deze constateringen wordt verduidelijkt door een aantal casussen. In Nederlandse zwembaden moet de zuurgraad van het zwemwater dagelijks worden gecontroleerd. De kans op orale aandoeningen die worden veroorzaakt door zwemwater, is daardoor ook bij frequente zwemmers klein.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje