× ABONNEREN

Orale risicofactoren voor aspiratiepneumonie

Gerodontologie

Door op 09-07-2021
  • Reacties (0)

Aspiratiepneumonie kan vooral ontstaan bij kwetsbare en zorgafhankelijke mensen doordat ze materiaal uit de orofarynx of geregurgiteerde maaginhoud aspireren en niet kunnen ophoesten. De auteurs van dit artikel hadden als doelstelling systematisch onderzoeksliteratuur met betrekking tot ouderen die in woonzorgcentra verblijven te inventariseren. Die literatuur moest gaan over pathogene micro-organismen in orale biofilm of mondvloeistof die aspiratiepneumonie veroorzaken, gecombineerd met de invloed van professionele mondverzorging op de incidentie van aspiratiepneumonie.

Leidraad bij de uitvoering van dit onderzoek was de internationaal geaccepteerde PRISMA-richtlijn. In 7 digitale literatuurbestanden werd met relevante trefwoorden gezocht naar onderzoekartikelen die zijn gepubliceerd in de periode januari 2000-december 2019. Daarbij ging het om bewoners van woonzorgcentra van 60 jaar of ouder die de diagnose aspiratiepneumonie hadden gekregen met daarbij vermeld de causale micro-organismen. Ook moest het microbioom van orale biofilm of mondvloeistof zijn vastgesteld. Voor het bepalen van de kwaliteit van de artikelen werd gebruikgemaakt van de internationaal als NOS en SPIRIT bekendstaande criteria. Selectie van de in eerste instantie gevonden artikelen op basis van het lezen van de titel en de samenvatting leidde tot 25 artikelen. Na bestudering van de volledige tekst resteerden 12 artikelen.

Door de heterogeniteit van de onderzoeksgegevens was een meta-analyse niet mogelijk. Een eerste algemeen resultaat van de bestudering van de 12 artikelen was dat orale microbiomen micro-organismen bevatten die verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van aspiratiepneumonie. Als tweede bleek dat bij proefpersonen die professionele mondverzorging kregen de incidentie van aspiratiepneumonie statistisch significant kleiner was dan bij proefpersonen die deze zorg niet kregen. Een derde bevinding was dat overlijden aan aspiratiepneumonie statistisch significant was gerelateerd aan Candida albicans, (meticilline-resistente) Staphylococcus aureus en Pseudomonas aeruginosa in orale microbiomen.

Conclusie. Bij ouderen die in woonzorgcentra verblijven zijn pathogene micro-organismen in orale microbiomen geassocieerd met aspiratiepneumonie. Professionele mondverzorging reduceert het risico op aspiratiepneumonie.

C. de Baat

Bron

Khadka S, Khan S, King A, Goldberg LR, Crocombe L, Bettiol S. Poor oral hygiene, oral microorganisms and aspiration pneumonia risk in older people in residential aged care: a systematic review. Age Ageing 2021; 50: 81-87.

Meer lezen? Log in of word abonnee

Reacties

Om ook te reageren moet u eerst inloggen (alleen voor abonnees).

Nog geen abonnee? Registreer vandaag nog