× ABONNEREN

Organisatie en financiering van de curatieve zorg

Door op 07-06-2019
 • Inleiding
 • Mondzorg in het Nederlandse zorgstelsel
 • Ordening van markten in de gezondheidszorg
 • Gereguleerde marktwerking bij de verplichte basisverzekering
 • Marktwerking is geen wondermiddel
 • Overheidsbemoeienis is onmisbaar
 • Collectieve financiering
 • Tot slot
 • Literatuur
 • Verantwoording
 • Verdiepingstips

Samenvatting

In Nederland wordt bij de organisatie van de op genezing gerichte gezondheidszorg in toenemende mate gebruikgemaakt van marktprikkels. Deze marktwerking is geen doel op zich, maar een middel om te komen tot betere zorg tegen de juiste prijs. Vanwege de bijzondere kenmerken van gezondheidszorg is dat echter niet vanzelfsprekend. Er is daarom nog steeds sprake van stevige overheidsbemoeienis. Dit is ook duidelijk zichtbaar in de financiering van de gezondheidszorg. Bij de curatieve zorg is gekozen voor een voor iedereen verplichte basisverzekering. De medisch noodzakelijke zorg die hiertoe behoort, waaronder een deel van de mondzorg, wordt vrijwel volledig collectief gefinancierd in de vorm van verplichte premies. Iedere stijging van de zorguitgaven zorgt hierdoor voor lastige (politieke) dilemma’s. Het is zowel binnen de gereguleerde marktwerking van de basisverzekering als bij de voor mondzorg belangrijke aanvullende verzekeringen cruciaal dat zorgaanbieders en verzekeraars elkaar bij de contractering steeds beter gaan vinden.

Auteursinformatie

 • M. Varkevisser
 • Uit de School of Health Policy & Management (ESHPM) van de Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Datum van acceptatie: 25 maart 2019
 • Adres: prof. dr. M. Varkevisser, ESHPM, Bayle Building, kamer 8.61, postbus 1738, 3000 DR Rotterdam
 • varkevisser@eshpm.eur.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje