× ABONNEREN

Orthodontie in de algemene tandartspraktijk 1. Een kwestie van communiceren

Door op 01-09-2007

Veel specialisten in de dentomaxillaire orthopedie zijn gedurende lange tijd van mening geweest dat orthodontie alleen door orthodontisten moet worden uitgevoerd. Door de grote technische vooruitgang in de orthodontie werden echter de behandelmethoden vereenvoudigd. Hiermee ontstond voor de gevestigde orde in de orthodontie het gevaar dat het specialisme orthodontie zichzelf overbodig maakte. Toch blijft het twijfelachtig of tandartsen-algemeen practici of toekomstige mondartsen voldoende zijn toegerust voor de uitvoering van orthodontische behandelingen. Er dient een overlegsituatie op gang te komen, waarbij de grenzen tussen het orthodontische werkterrein van orthodontisten en tandartsen duidelijker worden afgebakend.

Informatie

Auteur(s) H. van Beek
Rubriek Visie
Publicatiedatum 1 september 2007
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 114 - editie 9 - september 2007 ; 377-380

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje