× ABONNEREN

Orthodontie met clear aligners anno 2022

DentTalk webinar on demand

Door op 15-12-2022

Samenvatting

De afgelopen 20 jaar is er veel veranderd in de keuze van orthodontische behandelingsmethoden. Had vroeger het behandelen met vaste apparatuur (brackets) sterk de overhand, is dat nu steeds minder het geval. De vraag naar orthodontie is de laatste jaren gestegen, waarbij steeds meer volwassenen een orthodontische behandeling ondergaan. De eisen over (on)zichtbaarheid en comfort worden ook daardoor steeds groter. Naast zogenoemde linguale vaste apparatuur neemt de behandeling met clear aligners een grote vlucht.

Aligner-behandelingen gaan in alle gevallen gepaard met digitale technieken, zowel in de fase van afdrukken als in de behandelplanning, waarbij in sommige gevallen al een eerste aanzet is gegeven van de toepassing van artificiële intelligentie.

In deze DentTalk webinar on demand besteedt dr. Ronald Jonkman uitgebreid aandacht aan orthodontie met clear aligners en overwegingen om wel of juist niet voor deze methode te kiezen.

Over de spreker

Dr. Ronald Jonkman is orthodontist en praktiseert in zijn eigen praktijk sinds 1998. Hij geeft meer dan 20 jaar (inter)nationaal lezingen en cursussen met ‘onzichtbare behandelingen’ als zwaartepunt. Daarnaast heeft hij leidinggegeven aan de afdeling Orthodontie van het Erasmus MC, waarna hij in 2018 voorzitter werd van de sectie Orthodontie aan het ACTA, waar hij ook opleider Dento-maxillaire Orthopaedie is. Zijn interesse gaat onder andere uit naar orthodontie in interdisciplinaire samenwerking. Zijn bijzondere aandacht gaat uit naar onzichtbare orthodontische behandelingen met linguale apparatuur en clear aligners.

De docent heeft geen financiële banden met de farmaceutische industrie, ontvangt geen onderzoeksgeld van commerciële partijen en heeft geen bedrijfsbelangen of andersoortige financiële relaties met betrekking tot dit onderwerp.

Moderator is dr. Casper Bots, tandarts-epidemioloog en voormalig hoofdredacteur van het NTVT.

Onderwerpen

Alignersystemen anno 2022

  • Dit zijn de meest recente ontwikkelingen
  • Zijn er verschillen in uitkomst tussen de systemen?

Nieuwste inzichten

  • Zelf de behandelingsplanning uitvoeren
  • Zijn er grenzen aan de behandeling met aligners?

Begeleidende maatregelen

  • Inter Proximal Reduction (IPR)
  • Alles over attachments en de bevestiging daarvan

Doelgroepen

Tandartsen, mondhygiënisten

Accreditatie

Geaccrediteerd van 15 december 2022 t/m 28 november 2025

Informatie

Auteur(s) NTVT
Accreditatie 1,5 nascholingspunten
Publicatiedatum 15 december 2022

Leerdoelen

In deze module leer je:

  • wat de indicatie is voor toepassen van clear aligners.
  • de behandelingsplanning (en de grenzen) van clear aligners.
  • welke begeleidende maatregelen nodig zijn bij de behandeling met clear aligners.

 

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje