× ABONNEREN

Orthodontische stabiliteit 5 jaar na behandeling

Door op 04-12-2015

Orthodontie

Voor het behoud van het orthodontische behandelings­resultaat worden veel verschillende retentieapparaten en protocollen toegepast. Weinig is echter bekend over de ­effectiviteit van de verschillende vormen van retentie. Dit vormde de aanleiding voor het hier beschreven onderzoek waarin de invloed van verschillende retentieprotocollen op de stabiliteit van het boven- en onderfront werd bepaald in een groep van 169 orthodontisch behandelde patiënten tot 5 jaar na afbehandelen.

De onderzochte retentieprotocollen waren voor de bovenkaak de toepassing van :

  1. uitsluitend een uitneembare retainer tot 3 jaar na afbehandelen (n = 95);
  2. een uitneembare retainer in combinatie met een vaste retainer tot 3 jaar na afbehandelen (n = 25);
  3. tot 5 jaar na afbehandelen (n = 49).

In de onderkaak werd de stabiliteit onderzocht:

  1. zonder toepassing van retentie na afbehandelen (n = 23);
  2. bij toepassing van een vaste retainer van gebitselement 33 t/m 43 tot 3 jaar na afbehandelen (n = 68);
  3. tot 5 jaar na afbehandelen (n = 78).

De stabiliteit werd uitgedrukt met de Peer Assessment ­Rating (PAR)-score en gemeten aan de hand van gebits­modellen vervaardigd voor behandeling, direct na afbehandelen, 3 jaar na afbehandelen en 5 jaar na afbehandelen.

De orthodontische behandeling zorgde voor een verbetering van de PAR-score van 88,3%. Dit positieve resultaat was 3 jaar na de orthodontische behandeling nog 86,4% en 5 jaar na orthodontische behandeling nog 82,1%. Verschil in keuze van retentieprotocol in de bovenkaak had geen significante invloed op de stabiliteit van het bovenfront. In de onderkaak had 5 jaar na afbehandeling de groep bij wie de retainer nog in situ was een significant betere stabiliteit dan de groep bij wie de retainer 3 jaar na behandeling was verwijderd.

Er wordt geconcludeerd dat de stabiliteit van het bovenfront gelijk is bij toepassing van verschillende retentieprotocollen, en dat de stabiliteit van het onderfront na het verwijderen van de vaste retainer niet kan worden gegarandeerd. Door het ontbreken van patiënten zonder retentie in de bovenkaak kunnen de onderzoekers hierover geen uitspraak doen. Het onderfront was 5 jaar na de behandeling stabiel wanneer de vaste retainer nog in situ was.

Bron

Bjering R, Birkeland K, Vandevska-Radunovic V. Anterior tooth alignment: A comparison of orthodontic retention regimens 5 years posttreatment. Angle Orthod 2015; 85: 353-359.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje