× ABONNEREN

Osteoporose: risicofactor voor implantaten?

Door op 04-09-2020
  • Achtergrond van de vraagstelling
  • Antwoord uit de literatuur
  • Discussie
  • Conclusie
  • Literatuur

Samenvatting

Vele, vooral oudere patiënten hebben osteoporose: een botafwijking waarbij het bot poreuzer en minder sterk is. Uit 2 recent verschenen systematische literatuuronderzoeken en een prospectief opgezet multicenter langetermijnonderzoek blijkt dat het plaatsen van implantaten bij osteoporosepatiënten niet gecontra-indiceerd is. Er kunnen vergelijkbare resultaten worden behaald als bij patiënten zonder osteoporose. Osseointegratie, implantaatoverleving, marginaal botverlies en het peri-implantaire weefsel gedragen zich niet anders dan bij de gezonde groep patiënten.

 

Auteursinformatie

  • F.R. Rozema1,2
  • Uit 1de sectie Orale Geneeskunde van het Academische Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) en 2de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie van het Amsterdam UMC Universiteit van Amsterdam
  • Datum van acceptatie: 25 juni 2020
  • Adres: prof. dr. F.R. Rozema, Gustav Mahlerlaan 8004, 1081 LA Amsterdam
  • fred.rozema@acta.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje