× ABONNEREN

Ouderfactoren op jonge leeftijd geassocieerd met cariës in jongvolwassenheid

Sociale tandheelkunde

Door op 03-05-2019

Mondgezondheidsgedrag wordt al vroeg in het bestaan vastgelegd, waarbij omstandigheden in de familie een bepalende factor zijn. Het is genoegzaam bekend dat houding en gedrag van ouders in de vroege kindertijd belangrijke determinanten zijn voor de mondgezondheid van hun kinderen. Deze ouderlijke invloed beslaat niet alleen de kindertijd maar is ook aantoonbaar gedurende de adolescentie en tot in de vroege volwassenheid. Het doel van dit onderzoek was het toetsen van de hypothese dat ouderlijke factoren in de vroege kindertijd geassocieerd zijn met de cariësstatus van jongvolwassenen.

Een cohort van 494 persoenen werd gevolgd van 1 tot 20 jaar. Gegevens van ouders werden verzameld via interviews en vragenlijsten op 1- en 3-jarige leeftijd van het kind. Op 20-jarige leeftijd werden bitewing-opnamen genomen bij de deelnemer. Gebaseerd op het aantal approximale laesies (initiële laesie versus manifeste laesie) en het aantal approximale restauraties, werden de deelnemers verdeeld in 2 groepen: score 0 (n = 244) en score > 0 (n = 250; met een subgroep met score ≥ 8, n = 33).

De resultaten lieten zien dat minder dan 2 keer per dag tandenpoetsen met een fluoridehoudende pasta op 3-jarige leeftijd en de zelfwaardering van de moeder van haar gebit als minder dan optimaal, belangrijke risicofactoren waren voor het ontwikkelen van cariës. Een interactie van minder dan 2 keer per dag poetsen op 3-jarige leeftijd plus de consumptie van cariësrisicovolle producten meer dan 3 keer per dag, deed de kans op cariës bij de jongvolwassenen nog verder stijgen. Ook de angst van de moeder voor tandheelkundige behandeling was gerelateerd aan meer cariës op jongvolwassen leeftijd.

Conclusie. Ouderlijke factoren in de vroege kindertijd zijn geassocieerd met cariëservaring op 20-jarige leeftijd.

Bron

Isaksson H, Koch G, Alm A, Nilsson M, Wendt LK, Birkhed D. Parental factors in early childhood are associated with approximal caries experience in young adults – a longitudinal study. Community Dent Oral Epidemiol 2019; 47: 49-57.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje