× ABONNEREN

Over temperament en behandelangst

Sociale tandheelkunde

Door op 06-12-2019
  • Bron
  • Reacties (0)

Het gedrag van een kind tijdens een tandheelkundige behandeling wordt beïnvloed door verscheidene factoren, zoals leeftijd, cognitieve rijpheid, intellectuele capaciteit en de beschikbaarheid van copingmechanismen om stressvolle situaties aan te kunnen. Het gedrag van een kind jonger dan 5 jaar wordt in het algemeen betiteld als precoöperatief, wat betekent dat ze nog onvolgroeide cognitieve vermogens hebben, hypersensitief zijn voor angstopwekkende situaties, beperkte copingsmogelijkheden hebben, en een korte aandachtsspanne. Zij zijn minder adaptief en responsief voor traditionele vormen van communicatie en beloningsstrategieën, vergeleken met schoolgaande kinderen en hebben derhalve specifieke aandacht nodig op het gebied van gedragsmanagement. Sommige jonge kinderen kunnen goed omgaan met de stress van een tandheelkundige behandeling, terwijl anderen sterk emotioneel of met afwijkend gedrag reageren. Het doel van dit onderzoek was na te gaan of een verband bestaat tussen temperament karakteristieken van deze jonge kinderen en het niveau van behandelangst en type gedrag.

In totaal werden 100 kinderen van 3-5 jaar, bij hun eerste tandartsbezoek, in aanwezigheid van een ouder, geïncludeerd in dit cross-sectionele onderzoek. Behandelangst werd gemeten met de Facial Image Scale (FIS). Het gedrag van het kind werd gedurende het mondonderzoek en het polijsten beoordeeld met behulp van de Frankl’s gedragsschaal. Temperament werd gemeten met een specifieke vragenlijst (Emotionality, Activity, Shyness Temperament Survey for Children), ingevuld door de ouders. Zwak positieve correlaties, uitgedrukt in Spearman’s correlatiecoëfficiënt, werden gevonden voor: negatief gedrag en verlegenheid (rs = 0,28); behandelangst en emotioneel gedrag (rs = 0,28); behandelangst en verlegenheid (rs = 0,26). Regressie-analyse liet zien dat kinderen met meer angst ook meer kans hadden op het vertonen van negatief gedrag, dat met het ouder worden wel afnam.

Conclusie. Het optreden van negatief tandheelkundig gedrag is geassocieerd met behandelangst en leeftijd van het kind. Zwakke verbanden werden gevonden tussen emotionaliteit, verlegenheid en behandelangst.

Bron

Jain A, Suprabha BS, Shenoy R, Rao A. Association of temperament with dental anxiety and behaviour of the preschool child during the initial dental visit. Eur J Oral Sci 2019:127: 147-155.

Meer lezen? Log in of word abonnee

Reacties

Om ook te reageren moet u eerst inloggen (alleen voor abonnees).

Nog geen abonnee? Registreer vandaag nog