× ABONNEREN

‘Over-the-counter’ bleekproducten vergeleken

Gebitspathologie

Door op 03-06-2016

In veel landen buiten de Europese Unie worden aan tandartsen voorbehouden producten vrijelijk verkocht, naast andere producten, zoals een ‘wittende’ tandpasta zonder bleekmiddel (tab. 1). Met thee verkleurde koeientanden, 10 voor elk product, werden behandeld volgens de schemata vermeld in de tabel. In de tabel zijn tevens de belangrijkste resultaten na 4 en 8 weken behandeling getoond, verkregen met een spectrofotometer (ΔE).

Middel Behandeling/dag ΔE (4 weken) ΔE (8 weken)
Colgate Total 2 x 2 minuten gepoetst 3,4 ( ±1,9)  3 (± 2)
Crest 3D White tandpasta 2 x 2 minuten gepoetst 3,1 (±1,3) 3,9 (± 0,1)
Crest 3D White Rinse (1,5% H2O2)1 2 x 1 minuut ingedompeld 10,5 (±1,8) 13,4 (±1,7)
Crest 3D White Strips (9,5 H2O2) 2 x 30 minuten, 2 weken lang 19,3 (±4,9) 20,5 (±4,4)
Dazzling White paint on (6% H2O2 gel) 2 x 10 minuten, 28 dagen lang 17,6 (±5,8) 19,8 (±4,3)
Opalescence PF (10% CP gel)2 4 uur/dag, 14 dagen lang 21,3 (±3,1) 21,9 (±3,4)
1Multi Care Rinse   
2CP: carbamideperoxide bleekgel   

Tabel 1. Onderzochte producten, de behandelingen die de met thee donker gemaakte koeientanden ondergingen en de bleekresultaten na 4 en 8 weken, gemeten met een fotospectrometer (ΔE met tussen haken de standaarddeviaties).

De tandpasta’s hadden geen bleekeffect, maar reinigden wel. Opvallend was dat het spoelmiddel tegengesteld aan eerdere berichten beter werkte dan de tandpasta’s, zij het minder goed dan de 3 laatstgenoemde producten, die onderling niet significant verschilden. Terzijde, gebruik langer dan de door de fabrikant voorgeschreven periode van het spoelmiddel kan onder andere desquamatie van de mucosa veroorzaken, voorts ulceratie en mondbranden; naar de nevenwerkingen en het bleekeffect is meer onderzoek nodig.

Bron

  • Karadas M, Duymus ZY. In vitro evaluation of the efficacy of different over-the-counter products on tooth whitening. Bras Dent J 2015; 26: 373-377.

Informatie

Auteur(s) A.H.B. Schuurs
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 3 juni 2016
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 123 - editie 6 - juni 2016; 325

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje