× ABONNEREN

Overeenkomsten in cariëservaring tussen broers en zussen

Sociale tandheelkunde

Door op 06-10-2017

Samenvatting

Overeenkomsten tussen broers en zussen in 1 gezin met betrekking tot de prevalentie van cariës is al lang een gebied van wetenschappelijke interesse. Zo lieten eerdere onderzoeken zien dat een hoge correlatie bestaat in tandmorfologie, aanwezigheid van plaque, gebitsontwikkeling en cariësincidentie onder tweelingen. Ook onder broers en zussen bestaan overeenkomsten in DMF-indexpatronen. Het doel van dit onderzoek was de correlatie te bepalen tussen kinderen in één gezin in cariëservaring, gerelateerd aan het aantal kinderen, opleidingsniveau van de moeder, huwelijkse staat en geboorteland.

Het onderzoek vond plaats onder families met meerdere kinderen, in totaal ruim 400.000 kinderen en adolescenten van 6 tot 18 jaar en meer dan 180.000 moeders. De benodigde data zijn uit verschillende bronnen aan elkaar gekoppeld. Cariës werd alleen gescoord voor de blijvende gebitselementen. De correlatie werd gemeten met behulp van de intraclass correlatiecoëfficiënt.

De gemiddelde leeftijd van de kinderen was ruim 12 jaar, met een gemiddelde DMFS-score van 2,16. De grootste significante relatie werd aangetroffen tussen de DMFS-score en het opleidingsniveau van de moeder. Verder bestond een relatie tussen een hogere DMFS-score en alleenstaande moeders en met moeders geboren in een niet-westers land. De proportie van de variatie die kon worden toegeschreven aan familiefactoren varieerde tussen de 13% en 29%.

Geconcludeerd werd dat het familieverband waarin het kind verkeerde invloed had op de cariëservaring. Echter, een groot deel van de geobserveerde variatie is nog steeds moeilijk te verklaren. In dit onderzoek werd gevonden dat een verbetering in mondgezondheid van het ene kind geassocieerd was met een verbetering bij het andere kind.

Bron

  • Dobloug A, Grytten J. Correlation between siblings in caries in Norway. A quantitative study. Community Dent Oral Epidemiol 2016; 44: 416-425.

 

Informatie

Auteur(s) J.H.G. Poorterman
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 6 oktober 2017
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 124 - editie 10 - oktober 2017; 522

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje