× ABONNEREN

Overwegingen om dementen thuis te kunnen laten wonen

Algemene ziekteleer

Door op 03-07-2020
  • Reacties (0)

Om goede individuele zorgverlening aan thuiswonende dementen te realiseren, moet worden geluisterd naar de dementen zelf en naar degenen die zich direct met de zorgverlening aan hen bezighouden. Met dit onderzoek is kwalitatieve informatie over dit onderwerp verzameld.

Gesprekken zijn gevoerd met een groep dementen en met hun mantelzorgers, verzorgenden en maatschappelijk werkers. Met behulp van een vragenlijst, die was samengesteld op basis van eerder uitgevoerde onderzoeken en de ervaring van de onderzoekers zelf, werden semigestructureerde interviews gehouden. Zodra duidelijk was dat geen nieuwe informatie meer werd ingebracht, werd het onderzoek beëindigd. Uiteindelijke participanten waren 11 dementen, 22 mantelzorgers en 19 professionele zorgverleners (verzorgenden en maatschappelijk werkers). De gesprekken werden met audioapparatuur geregistreerd en daarna woordelijk uitgeschreven.

Alle gevoerde gesprekken overziend, konden 4 belangrijke thema’s voor thuiswonende dementen worden vastgesteld. In de eerste plaats vond men dat dementen thuis een betere mogelijkheid hebben op verblijf in een veilige, vertrouwde omgeving. Als tweede leek thuis het aanbieden van individueel toegesneden zorg eenvoudiger, zodat dementen een zelfbepaald leven kunnen leiden. Het derde thema was de betere mogelijkheid om persoonlijke relaties en maatschappelijke betrokkenheid te handhaven. Tot slot was het bepalen van de benodigde ondersteuning een gespreksthema. Bij de dementen bestond een spanningsveld tussen ondersteuning accepteren om zelfstandig te blijven en het gevoel dat ondersteuning krijgen afhankelijkheid impliceert. De dementen en de professionele zorgverleners kenden prioriteit toe aan autonomie, terwijl de mantelzorgers vooral schadelijke gevolgen en leed voor hun geliefden wilden vermijden. Risico’s incalculeren en zelfstandigheid stimuleren waren het streven van de professionele zorgverleners, terwijl de mantelzorgers het gevoel hadden dat de risico’s voor hun rekening kwamen.

Conclusie. Psychosociale interventies om dementen thuis te kunnen laten wonen, moeten zich richten op het vinden van een evenwicht tussen risico’s nemen en schadelijke gevolgen en leed vermijden en tussen autonomie faciliteren en ondersteuning bieden.

Bron

Rapaport P, Burton A, Leverton M, et al. “I just keep thinking that I don’t want to rely on people.” A qualitative study of how people living with dementia achieve and maintain independence at home: stakeholder perspectives. BMC Geriatrics 2020; 20: 5.

Meer lezen? Log in of word abonnee

Reacties

Om ook te reageren moet u eerst inloggen (alleen voor abonnees).

Nog geen abonnee? Registreer vandaag nog