×

Parodontale behandeling reduceert prediabetes

Algemene ziekteleer

Door op 08-11-2019

Samenvatting

Wereldwijd nemen de prevalenties van diabetes mellitus en het voorstadium daarvan, prediabetes, dramatisch toe. Bij het ontstaan van diabetes mellitus type 2 zijn ontstekingsindicatoren aangetroffen in de bloedcirculatie. De doelstelling van dit onderzoek was de relatie tussen parodontitis en glykemie te verhelderen. Daartoe werd bepaald welk effect niet-chirurgische parodontale behandeling, al dan niet ondersteund door een systemische antibiotica­kuur, heeft op de concentratie van de glykemie-indicator hemoglobine A1c (HbA 1c ) in het bloed. Aan dit subonderzoek werd deelgenomen door een groep participanten van een basisonderzoek naar de rol van antibiotica bij parodontitis in Duitsland. In het kader van dit basisonderzoek kreeg de totale groep van parodontitispatiënten initiële parodontale behandeling, waarna de helft additioneel een systemische antibioticakuur kreeg bestaande uit 500 mg amoxicilline en 400 mg metronidazol, 3 keer per dag gedurende 7 dagen. De andere helft kreeg additioneel een placebokuur. HbA 1c -concentraties werden bepaald aan het begin van het basisonderzoek en 15,5 en 27,5 maanden later. De deelnemers aan het subonderzoek waren 218 parodontitispatiënten met normale HbA 1c -concentraties (≤ 5,7%), 101 met prediabetes (> 5,7% - < 6,5%) en 8 met diabetes mellitus (≥ 6,5%) zonder dat deze diagnose tevoren al bekend was. Van hen behoorden respectievelijk 105 (48%), 51 (50%) en 6 (75%) tot de groep van het basisonderzoek die additioneel een sys­temische antibioticakuur kreeg. Na 15,5 maanden bleek de gemiddelde HbA 1c -concentratie van de parodontitispatiënten die basaal de diagnose prediabetes hadden gekregen, gedaald van 5,9 tot 5,4 en de additionele antibioticakuur had daarbij geen meerwaarde. Na 27,5 maanden was de HbA 1c -concentratie weer iets gestegen tot 5,6. Op dat laatste evaluatiemoment kon bij 46% de diagnose prediabetes vervallen en was bij slechts 6,3% de HbA 1c -concentratie inmiddels zover gestegen dat de diagnose diabetes mellitus moest worden gesteld. Conclusie. Niet-chirurgische parodontale behandeling bij parodontitispatiënten die prediabetes hadden, had in veel gevallen een gunstig effect op hun glykemie. Bron Kocher T, Holtfreter B, Petersmann A, et al . Effect of periodontal treatment on HbA<sub>1c</sub> among patients with prediabetes. J Dent Res 2019; 98: 171-179.  

Log in om door te lezen of om te reageren

Nog geen abonnee? Registreer vandaag nog

Informatie

Auteur(s) C. de Baat
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 8 november 2019
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 126 - editie 11 - november 2019; 607-608