× ABONNEREN

Parodontale gezondheid en de levenskwaliteit van diabetici

Door op 05-02-2016

Algemene ziekteleer

Zowel parodontitis als diabetes mellitus kan een negatieve invloed hebben op het dagelijks functioneren en de levenskwaliteit. Dit gegeven was de aanleiding om onderzoek te doen naar de invloed van parodontale gezondheid en van parodontale behandeling op de mondgezondheidgerelateerde levenskwaliteit van patiënten met diabetes mellitus type 2.

Voor de experimentele groep werden alle volwassen patiënten met diabetes mellitus type 2 benaderd die stonden ingeschreven bij een diabeteskliniek in Newcastle upon Tyne. De controlegroep werd samengesteld uit bezoekers van de universiteitskliniek voor mondzorg in deze stad, waarbij de participanten naar leeftijd, geslacht en parodontale gezondheid moesten overeenstemmen met die van de experimentele groep. Alle participanten werden parodontaal onderzocht en op grond daarvan in 3 subgroepen verdeeld: 1. gezond (geen pockets > 4 mm, bloedingsindex ≤ 15%, geen aanhechtingsverlies); 2. gingivitis (geen pockets > 4 mm, bloedingsindex > 15%, geen aanhechtingsverlies); 3. parodontitis (meer dan 6 gebitselementen met pockets ≥ 5 mm en röntgenologisch vastgesteld aanhechtings- en botverlies). Subgroepen 1 en 2 kregen alleen voorlichting en instructie over mondverzorging. Subgroep 3 kreeg voorlichting, instructie en initiële parodontale behandeling met evaluaties na 3 en na 6 maanden. Voor alle participanten werd de mondgezondheidgerelateerde levenskwaliteit bepaald met de Oral Health Impact Profile (OHIP) en voor subgroep 3 gebeurde dit nogmaals tijdens de evaluaties.

Statistische analyse van alle onderzoeksgegevens kon plaatsvinden voor 61 participanten in de experimentele groep en 74 in de controlegroep. Tussen deze groepen werd geen statistisch significant verschil in OHIP-scores gevonden. Alleen binnen de controlegroep waren de OHIP-scores in de subgroepen 2 en 3 statistisch significant slechter dan in subgroep 1. Alleen in subgroep 3 van de controlegroep waren op beide evaluatiemomenten op 2 domeinen van de OHIP de scores statistisch significant verbeterd ten opzichte van de beginmetingen.

De conclusie luidde dat diabetes mellitus type 2 bij deze participanten geen invloed had op de mondgezondheidgerelateerde levenskwaliteit. Dit heeft vermoedelijk te maken met de grote ziektelast van diabetes mellitus type 2, die mondziekten minder belangrijk maakt.

Bron

Irani FC, Wassall RR, Preshaw PM. Impact of periodontal status on oral health-related quality of life in patients with and without type 2 diabetes. J Dent 2015; 43: 506-511.

Informatie

Auteur(s) C. de Baat
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 5 februari 2016
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 123 - editie 2 - februari 2016; 110

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje