× ABONNEREN

Parodontitis, diabetes mellitus en mortaliteit

Algemene ziekteleer

Door op 08-12-2017

Parodontitis en diabetes mellitus worden beschouwd als systemische risicofactoren voor cardiovasculaire ziekten en mortaliteit. De doelstelling van dit onderzoek was te bestuderen of de samenhang van diabetes mellitus en verlies van parodontale aanhechting invloed heeft op mortaliteit in het algemeen en op mortaliteit specifiek door cardiovasculaire ziekten.

Voor het onderzoek werd gebruikgemaakt van de persoonlijke gegevens over parodontale conditie en diabetes mellitus van de participanten van een grootschalig gezondheidsonderzoek in Duitsland. In de periode 1997-2001 waren deze participanten geïnterviewd over gezondheids(risico-)onderwerpen en waren klinische algemeen medische en mondgezondheidsonderzoeken uitgevoerd. Als parodontale variabelen waren gescoord het percentage verticale gebitsvlakken met minimaal 3 mm verlies van parodontale aanhechting en het aantal ontbrekende gebitselementen. Van diabetes mellitus was sprake als een arts de diagnose had gesteld of als de participant insuline of een antidiabeticum gebruikte. Verdere onderzoeksvariabelen waren leeftijd, geslacht, sociaal-economische status, obesitas, rookgedrag, fysieke activiteit en mondzorggedrag. Van 1.431 mannen en 1.633 vrouwen in de leeftijd van 20 tot 81 jaar waren alle benodigde onderzoeksgegevens beschikbaar. Ze werden vanaf de verzameling van de basisgegevens jaarlijks vervolgd tot en met 2011. Dit vervolg stopte eerder als de desbetreffende participant was overleden of niet te traceren was. Bij overlijden werd de geregistreerde doodsoorzaak nagevraagd.

Tijdens de vervolgperiode van gemiddeld 11 jaar overleden 181 mannen en 82 vrouwen. Vergeleken met de overlevenden gold bij het begin van het onderzoek voor degenen die tijdens de vervolgperiode waren overleden dat ze vaker man, roker, diabeet en laag opgeleid waren, dat ze vaker obesitas en een slechte parodontale conditie hadden, dat ze gemiddeld 20 jaar ouder waren en dat ze minder gebitselementen hadden. Met betrekking tot mortaliteit in het algemeen en specifiek door cardiovasculaire ziekten werd met statistische risicoberekeningen geen samenhang of interactie gevonden tussen verlies van parodontale aanhechting en diabetes mellitus.

 

Conclusie. Parodontitis en diabetes mellitus zijn aparte risicofactoren voor mortaliteit (door cardiovasculaire ziekten).

Bron

Kebede TG, Holtfreter B, Kocher T, et al. Association of periodontal destruction and diabetes with mortality. J Dent Res 2017; 96: 56-63.

 

Informatie

Auteur(s) C. de Baat
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 8 december 2017
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 124 - editie 12 - December 2017; 657-660

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje