× ABONNEREN

Partiële versus totale cariësverwijdering

Door op 06-02-2015

Kindertandheelkunde

In een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek werden de tweejaarsresultaten van partiële cariësverwijdering (PCR) bij tijdelijke molaren klinisch en röntgenologisch vergeleken met totale cariësverwijdering (TCR) als controle. Daartoe werden 48 kinderen van 3 tot 8 jaar met ten minste 1 diepe carieuze laesie geselecteerd. Het betroffen in totaal 120 cariëslaesies (PCR; n = 66; 63% klasse II/ TCR; n = 54; 69% klasse II) waarbij röntgenologisch maximaal nog een kwart deel resterend dentine werd waargenomen. De glazuur-dentinegrens werd bij alle laesies vrij van cariës geprepareerd. Pulpaal verschilde de cariësverwijdering in beide groepen. In de PCR-groep werd geëxcaveerd tot een laag droog dentine van leerachtige consistentie was bereikt. In de TCR-groep werd carieus dentine volledig verwijderd, op hardheid gecheckt met een botte sondetip. Bij een pulpa-expositie werd een pulpotomie uitgevoerd. Exposities traden in de PCR-groep en de TCR-groep respectievelijk op bij 2 en 27,5% van de laesies. Het verschil was significant (p < 0,01), evenals het verschil in behandeltijd. Die was in de TCR-groep veel langer dan in de PCR-groep (p < 0,001). Ook na exclusie van de pulpabehandelingen duurde de behandeling in de TCR-groep nog ongeveer 4 minuten langer dan in de PCR-groep. De slagingspercentages voor de PCR-groep en de TCR-groep waren respectievelijk 92 en 96%. Het verschil was niet significant (p = 0,34). Ook het slagingspercentage van de behandelde klasse I-laesies (100%) en klasse II-laesies (92%) verschilde niet significant (p = 0,08). Het lijkt erop dat in de PCR-groep de cariësverwijdering verder is gegaan dan verwijdering van de biomassa. Voldoende aangetoond is dat men met het laatste kan volstaan. In de cariologie is partiële cariësverwijdering inmiddels volledig geaccepteerd. Daarom is langzamerhand de vraag gerechtvaardigd hoe lang men kinderen nog denkt te mogen blootstellen aan complete cariësverwijdering, al dan niet in onderzoek.

Bron

Franzon R, Guimarães LF, Magalhães CE, Haas AN, Araujo FB. outcomes of one-step incomplete and complete excavation in primary teeth: a 24-month randomized controlled trial. Caries Res, 2014; 48: 376-383.

Informatie

Auteur(s) R.J.M. Gruythuysen
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 6 februari 2015
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 122 - editie 2 - februari 2015; 114

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje