× ABONNEREN

Patiëntenervaring met mondrepositieapparaat

Prothetische tandheelkunde

Door op 09-12-2016

De laatste decenia is er een sterke toename van patiënten die voor slaapapneu worden behandeld met een mondrepositieapparaat (MRA), vervaardigd door een tandarts. Het doel van dit retrospectieve onderzoek was de ervaringen van patiënten met een obstructief slaapapneusyndroom (OSAS) te registreren en de door hun zelf verklaarde effectiviteit van het mondapparaat te bestuderen.

Een vragenlijst werd gestuurd naar een groep van 1.150 patiënten die een behandeling hadden gekregen voor slaapapneu met een mondrepositieapparaat. Dit was vervaardigd door 66 tandartsen in specialistische klinieken en 77 tandartsen in privépraktijken. Allen waren meer dan 1 jaar ervoor behandeld en er was een follow-up van 6 maanden en 1 jaar na start van de behandeling.

De vragenlijst bestond uit 70 vragen en stellingen in 12 domeinen zoals gezondheid en levensstijl, veranderingen van symptomen en levenskwaliteit, slaapgerelateerde ervaringen, slaperigheid overdag, veranderingen in levenssituatie, evaluatie van de behandeling en waarde van de behandeling. Antwoorden werden gemeten op een Lickert-schaal. Ook de Epworth sleepiness schaal (ESS), een gevalideerde evaluatie voor slaperigheid overdag, werd gebruikt. Alle antwoorden werden statistisch verwerkt.

Van de aangeschreven patiënten had 64% de vragenlijst beantwoord. Voor 83% van de respondenten was de behandeling met het MRA effectief. Daarvan had 90% een ééndelig MRA en 10% een tweedelig MRA aangemeten gekregen. Levenskwaliteit, lichamelijke en cognitieve klachten waren significant verbeterd. Patiënten rapporteerden dat de MRA eenvoudig was in gebruik. Slaperigheid overdag was significant verminderd. Meer dan 85% van de respondenten was tevreden over de behandeling en zouden het hun vrienden aanraden. Zwaarlijvigheid had een negatief effect op het behandelresultaat en zou kunnen worden gezien als een negatieve factor in de prognose van het behandelresultaat. Er was een correlatie tussen de draagfrequentie (5 of meer nachten per week) en verbeterde levenskwaliteit. Er was geen verschil tussen mannen en vrouwen. Ook was er geen verschil in rapportering tussen patiënten behandeld in een specialistische kliniek en patiënten behandeld door een huistandarts.

De onderzoekers concluderen dat de behandeling van slaapapneu met een MRA vervaardigd door een tandarts, een veilige procedure is. Patiënten die het apparaat regelmatig droegen rapporteerden een sterke verbetering van levenskwaliteit, somatische en cognitieve symptomen.

Bron

Nordin E, Stenberg M, Tegelberg A. Obstructive sleep apnoea: patient’s experiences of oral appliance treatment. J Oral Rehabil 2016; 43: 435-442.

Informatie

Auteur(s) L. Van Zeghbroeck
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 9 december 2016
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 123 - editie 12 - december 2016; 618

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje