× ABONNEREN

Patiëntveiligheid in tandartspraktijken in 2009

In de afgelopen jaren zijn diverse rapporten gepubliceerd die erop wijzen dat incidenten in zorginstellingen structureel voorkomen. In 2009 werd een landelijk onderzoek uitgevoerd om inzicht te krijgen in de patiëntveiligheid in de eerstelijnszorg, waaronder ook de zorg in tandartspraktijken. In 20 willekeurig geselecteerde praktijken werd dossieronderzoek verricht en mondzorgverleners meldden 2 weken lang de incidenten die zich voordeden. Per praktijk screenden 2 onderzoekers, met behulp van een checklist, 50 willekeurig geselecteerde dossiers over een periode van 1 jaar. In totaal kwamen in de 1.000 dossiers 8 incidenten voor (0,8%). Het melden van incidenten tijdens de 2 onderzoeksweken leverde 7 incidenten op. Nagenoeg alle incidenten betroffen diagnostiek of behandeling en hadden beperkte schadelijke gevolgen voor de patiënt. Op basis van deze uitkomsten lijkt zorgverlening in tandartspraktijken veilig, maar het begrip patiëntveiligheid leeft bij tandartsen niet of nauwelijks. Verbetering van de kwaliteit van de verslaglegging in patiëntendossiers lijkt wenselijk.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje