× ABONNEREN

Pijn, nociceptie en inflammatie: inzichten in de mechanismen en mogelijke therapeutische aanpak

Door op 07-10-2016
  • Inleiding
  • Weefselschade en perifere inflammatie
  • Centrale inflammatie en centrale sensitisatie
  • Tot slot
  • Literatuur

Samenvatting

Pijn is een complex fenomeen en de ontrafeling van de onderliggende mechanismen, waarbij perifere en centrale inflammatie een grote rol spelen, leidt tot nieuwe inzichten en nieuwe therapeutische mogelijkheden. Perifere inflammatie wordt gekenmerkt door de afgifte van een grote variëteit aan stoffen en ontstekingsmediatoren, zoals prostaglandines, cytokinen en groeifactoren. De nociceptoren op de uiteinden van de C-vezels registreren de veranderingen in het lokale milieu. Het zijn de specifieke receptoren en transducer-eiwitten op de nociceptor die voor een depolarisatie zorgen en daarmee een actiepotentiaal via de C-vezel naar het centrale zenuwstelsel sturen. Bij aankomst van deze actiepotentiaal zal in het centrale zenuwstelsel eveneens een ontstekingsreactie optreden waarbij microgliale cellen een grote rol spelen. De interactie tussen geactiveerde microgliale cellen met het centrale sensitisatie-proces (NMDA-receptor) kan tot chronificatie van de pijn leiden.

Auteursinformatie

  • E.A. Joosten
  • Uit het Universitair Pijn Centrum Maastricht
  • Datum van acceptatie: 24 mei 2016
  • Adres: prof. dr. E. A. Joosten, Universitair Pijn Centrum Maastricht, postbus/straatadres, posctode bij vorig Maastricht
  • b.joosten@maastrichtuniversity.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje