× ABONNEREN

Pijnbeleving door kinderen bij tandheelkundige behandeling

Kindertandheelkunde

Door op 04-01-2019

Veel kinderen vinden een tandheelkundige behandeling pijnlijk en onplezierig. Daarom is bij hen pijnbeheersing belangrijk en noodzakelijk voor een succesvolle behandeling. Het doel van het onderhavige onderzoek was inzicht te krijgen in de frequentie en de niveaus in de beleving van pijn en ongemak door kinderen van 3 tot 19 jaar tijdens de tandheelkundige behandeling.

De onderzoekspopulatie bestond uit 2.363 kinderen (meisjes 51%, jongens 49%), onderverdeeld in 4 leeftijdscohorten. Na de behandelingen nam het tandheelkundig personeel interviews af. Gevraagd werd naar de ervaring van pijn of ongemak, met inbegrip van röntgenonderzoek, anesthesie, extracties en restauratieve behandelingen.

Van alle behandelingen veroorzaakte 30% ongemak of werd als pijnlijk ervaren. Behandeling met anesthesie werd in 49,7% van de gevallen als pijnlijk beoordeeld, waarbij het geven van anesthesie met een injectie de meest genoemde reden voor pijn was. Extracties werden als pijnlijk beoordeeld in 62,4% van de gevallen, waarbij het geven van de injectie ook als de belangrijkste reden voor pijn werd gegeven. Restauratieve behandelingen werden in 38,8% van de gevallen beoordeeld als pijnlijk met boren als de meest voorkomende reden voor pijn en ongemak. Pijn werd gemeld in ongeveer 19% van alle radiografische onderzoeken. Er was geen verschil in pijnbeleving door jongens en meisjes bij de anesthesie, wel gaven meisjes aan meer ongemak te ervaren dan jongens.

Conclusie. De injectie was de belangrijkste reden voor pijn tijdens de behandeling, met inbegrip van de injectie bij de extractie, terwijl boren de meest voorkomende oorzaak van pijn was tijdens restauratieve zorg.

Tandartsen zouden meer aandacht moeten besteden aan het pijnvrij behandelen van kinderen, waarbij ongemak geminimaliseerd moet worden door gebruik te maken van alle beschikbare maatregelen om pijnvrij en effectief te injecteren.

Bron

Ghanei M , Arnrup K, Robertson A. Procedural pain in routine dental care for children: a part of the Swedish BITA study. Eur Arch Paediatr Dent 2018; 19: 365-372.

Informatie

Auteur(s) D.L. Gambon
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 4 januari 2019
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 126 - editie 1 - januari 2019; 48

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje