× ABONNEREN

Pijnmeting bij orofaciale pijn

Door op 07-10-2016
 • Inleiding
 • Ernst van de pijn
 • Aard van de pijn
 • Meten van pijnmodulatie
 • Tot slot
 • Literatuur

Samenvatting

Pijn is een complex neurofysiologisch verschijnsel dat invloed heeft op psyche en gedrag, en omgekeerd daar ook door wordt beïnvloed. Interindividuele verschillen in modulatie, interpretatie en expressie bemoeilijken de vergelijking van pijn tussen personen. Pijn is een subjectieve ervaring en kan op veel verschillende manieren door de patiënt worden geuit. Daarnaast dient rekening te worden gehouden met beïnvloedende factoren vanuit het biopsychosociale perspectief: de interactie tussen somatische, psychologische en sociale factoren bepaalt de uiteindelijke pijnbeleving en het pijngedrag. Meting van pijn vereist daarom een multidimensionele benadering, waarin op verschillende niveaus van observatie de pijn en daarmee samenhangende problematiek in kaart wordt gebracht

Auteursinformatie

 • R.S.G.M. Perez
 • Uit de afdeling Anesthesiologie van het VU medisch centrum in Amsterdam
 • Datum van acceptatie: 28 juli 2016
 • Adres: prof. dr. R.S.G.M. Perez, VUmc, De Boelelaan 1117, 1081 HV Amsterdam
 • rsgm.perez@vumc.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje