× ABONNEREN

Pre-eruptieve resorptie in de kroon van permanente gebitselementen

Door op 03-07-2015

Gebitspathologie

Soms wordt op röntgenopnamen in nog niet doorgebroken permanente gebitselementen een welomschreven radiolucentie in het kroondentine waargenomen. Het betreft idiopathische resorptie, waarbij het aangrenzende glazuur kan zijn betrokken. Na doorbraak volgt bacteriële kolonisatie, waardoor ter plaatse cariës ontstaat en de resorptielaesie over het hoofd wordt gezien. Dergelijke laesies zouden volgens kleine onderzoeken bij 1,5-6% van de bevolking voorkomen, dan wel bij in 1-2% van de gebitselementen.

Om meer te weten te komen over de prevalentie van deze aandoening bestudeerden de onderzoekers panoramische röntgenopnamen van ruim 28.000 nieuwe 18- tot 72-jarige patiënten (gemiddelde leeftijd 36 jaar) van 3 behandelcentra. Uitgesloten voor het onderzoek waren onder andere personen met botziekten en congenitale afwijkingen, zoals amelogenesis en dentinogenesis imperfecta.

Vastgesteld werd dat bij ruim 5.500 (19,4%) van de onderzoekspopulatie niet-geërupteerde gebitselementen voorkwamen en dat bij 40 van deze gebitselementen sprake was van intracoronale resorptie, vaker in de maxilla (60%) dan de mandibula (40%). De volgorde van frequentie van voorkomen was derde molaren (52%), cuspidaten (38%), mesiodentes (8%) en premolaren (2%). Een substantieel verschil tussen mannen en vrouwen was afwezig.

De radiolucenties worden meestal op routinematige röntgenopnamen ontdekt, maar casuïstiek laat zien dat pijn kan voorkomen. Zo werd bij een 12-jarige jongen vanwege diffuse pijn een röntgenopname vervaardigd waarop bleek dat een tweede molaar was aangetast. Drie jaar daarvoor was het gebitselement nog gaaf. Na chirurgische blootlegging werd in de kroon pulpa-achtig weefsel aangetroffen. De molaar werd verwijderd, omdat de intracoronale resorptie te uitgebreid was voor restauratie.

Bronnen

Uzun I, Gundfuz K, Canitezer G, Avsever H, Orhan K. A retrospective analysis of prevalence and characteristics of pre-eruptive intra-coronal resorption in unerupted teeth of the permanent dentition: a multicentre study. Int Endod 2014; Oct 29 [Epub ahead of print].
Brunet-Lobet, Lahor-Soler E, Miranda-Ruis J. Oral pain due to severe pre-eruptive resorption in permanent tooth. Eur J Paediatr Dent 2014; 15: 332-334.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje