× ABONNEREN

Prenatale blootstelling aan amalgaam

Sociale tandheelkunde

Door op 09-06-2017

Nog steeds is cariës een belangrijk mondgezondheidsprobleem in de meer ontwikkelde landen, waarbij in sommige landen amalgaam nog steeds het restauratiemateriaal van eerste keuze is. Getwijfeld wordt echter wel aan de potentiële gevaren van amalgaamrestauraties, in het bijzonder voor de foetus gedurende een zwangerschap. Amalgaamrestauraties bestaan uit een mengsel van kwik met een poeder van zilver, tin en koper. De restauraties verliezen kleine hoeveelheden kwikdamp in de mondholte en door slijtage komt ook kwik en zilver vrij. Kwik kan via de placenta en de navelstreng de ongeboren baby bereiken. Het doel van dit onderzoek was mogelijke associaties na te gaan tussen prenatale blootstelling aan amalgaamrestauraties en de zwangerschapsuitkomst, waaronder vroeg­geboorte, geboortegewicht, miskramen en misvormingen.

In een Noors cohortonderzoek, uitgevoerd tussen 1999 en 2008, werd van bijna 70.000 zwangere vrouwen informatie verzameld over het aantal gebitselementen met amalgaamrestauraties, het aantal gebitselementen dat een tandheelkundige behandeling had ondergaan, het aantal nieuw geplaatste of verwijderde amalgaamrestauraties. Op 2 momenten werd een vragenlijst ingevuld, te weten op 17 en op 30 weken van de zwangerschap. Deze gegevens werden gekoppeld aan gegevens uit het medisch geboorteregister. Als maat voor de associatie werden met behulp van logistische regressie de odds ratio en de betrouwbaarheidsintervallen berekend.

De resultaten lieten zien dat geen significante relatie is gevonden tussen het aantal gebitselementen met amalgaamrestauraties en het aantal vroeg- en laatgeboortes, te laag geboortegewicht, misvorming en miskramen. In het model is gecorrigeerd voor leeftijd van de moeder, opleiding, body mass index (BMI) en rook- en drinkgewoonten.

Geconcludeerd werd dat geen bewijs is gevonden voor serieuze perinatale consequenties van blootstelling aan amalgaam gedurende de zwangerschap.

Bron

  • Lygre GB, Haug K, Skjaerven R, Björkman L. Prenatal exposure to dental amalgam and pregnancy outcome. Community Dent Oral Epidemiol 2016; 44: 442-449.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje