× ABONNEREN

Preprothetische orthodontische behandelingen

Een preprothetische orthodontische behandeling heeft als doel gebitselementen zodanig te positioneren dat een behandeling met (vaste) prothetische constructies mogelijk of vereenvoudigd wordt, dan wel dat het resultaat van de prothetische behandeling positief wordt beïnvloed. Te denken valt aan het corrigeren van primaire orthodontische afwijkingen, het sluiten of verkleinen van diastemen en het corrigeren van migraties van gebitselementen. Bij ongunstige maxillomandibulaire relaties is naast een preprothetische orthodontische behandeling veelal ook een preprothetische chirurgische behandeling nodig. Voor kinderen met agenesie en/of vroegtijdig verlies en/of afwijkende morfologie van gebitselementen kan aan het einde van de gebitsontwikkeling, en soms al eerder, een behandeling met al dan niet implantaatgedragen kronen en bruggen zijn geïndiceerd. Tot die tijd kunnen preprothetische orthodontische behandelingen nodig zijn om een esthetisch verantwoorde tussenoplossing te bieden en om de gebitselementen optimaal te positioneren voor de definitieve prothetische behandeling.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje