× ABONNEREN

Prevalentie van calcificaties op panoramische röntgenopnamen bij nierpatiënten

Door op 08-05-2015

Radiologie

Chronische nierinsufficiëntie kenmerkt zich door een progressieve en irreversibele verandering in de glomerulaire filtratiesnelheid met een verlies van nierfunctie als resultaat. Deze ziekte wordt veelal geassocieerd met diabetus mellitus, hypertensie en coronair hartfalen. Goed klinisch onderzoek en een adequate behandeling zijn noodzakelijk om complicaties te voorkomen. In dit onderzoek werd de prevalentie van calcificaties in de halsslagader, zichtbaar op een panoramische röntgenopname, van patiënten met chronische nierinsufficiëntie geëvalueerd.

Een totaal van 100 panoramische röntgenopnamen van patiënten met chronische nierinsufficiëntie werd beoordeeld. De patiënten waren in 3 categorieën onderverdeeld: 37 in een vroeg stadium van chronische nierinsufficiëntie, 32 in predialysefase en 31 in hemodialysefase. Op 21 panoramische röntgenopnamen werden aanwijzingen voor een calcificatie gevonden: 6 in de groep met een vroeg stadium van de ziekte, 7 in de groep van de predialysefase en 8 in de groep die hemodialyse ondergaat. Verder werd bij patiënten met de calcificaties een significant hogere triglyceridespiegel gevonden, evenals een hogere kaliumspiegel en een lagere natriumspiegel.

Geconcludeerd wordt dat patiënten met chronische nierinsufficiëntie en verhogingen in de triglyceride en kaliumspiegel een hogere prevalentie hadden van calcificatie in de halsslagader, zoals zichtbaar op een panoramische röntgenopname.

Bron

Lee JY, Antoniazzi MCC, Perozini C, Ruivo GF, Pallos D. Prevalence of carotid artery calcifications in patients with chronic renal disease identified by panoramic radiography. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 2014; 118: 612-618.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje