× ABONNEREN

Prevalentie van cariës onder gezonde jongvolwassenen

Door op 10-04-2015

Sociale tandheelkunde

De mondgezondheid van jongvolwassenen in de westerse wereld vertoont al decennialang een opgaande lijn. De afname van cariës wordt merendeels op het conto geschreven van een toegenomen gebruik van fluoridetandpasta en andere topische fluorideproducten. Recentelijk lijkt deze afname van tandbederf echter gestopt en wellicht is er zelfs sprake van een toename, vooral bij de kindergebitten. Het belangrijkste doel van dit onderzoek was het bepalen van de gebitstoestand in termen van DMFT en de polarisatie van tandbederf onder jongvolwassenen geboren in de jaren ’90 van de vorige eeuw.

De mondgezondheid van ruim 13.000 mannen en 255 vrouwen, geboren in 1990, 1991 en 1992 en werkend bij het Finse leger, werd gescreend op basis van de criteria van de Wereldgezondheidsorganisatie met betrekking tot epidemiologisch onderzoek door 15 gekalibreerde tandartsen. De gemiddelde DMFT-, DT- en FT-score alsmede de distributie van deze scores onder deze populatie werden bepaald; derde molaren werden buiten beschouwing gelaten.

De resultaten waren als volgt: de gemiddelde DMFT was 4,1; DT 1,4 en FT 2,7. Bijna de helft (45,1%) van de mannen en een derde (37,3%) van de vrouwen had minstens 1 gebitselement dat restauratieve behandeling behoefde. Verder bleek dat 30% van de deelnemers aan het onderzoek 90% van het tandbederf vertoonde en ongeveer 10% had de helft van de carieuze laesies.

De resultaten van dit onderzoek konden worden vergeleken met een onderzoek 15 jaar eerder. Er bleek geen verbetering van de mondgezondheid aantoonbaar. Polarisatie van tandbederf onder deze populatie is nog steeds aanwezig, waarbij bijna de helft van de mannen een manifeste carieuze laesie heeft. Promotie van mondgezondheid kan dus niet worden verwaarloosd, ook niet in landen met een lage cariësprevalentie.

Bron

Tanner T, Kamppi A, Pakkila J, et al. Prevalence and polarization of dental caries among young, healthy adults: cross-sectional epidemiological study. Acta Odontol Scan 2013; 71: 1436-1442.

Informatie

Auteur(s) J.H.G. Poorterman
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 10 april 2015
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 122 - editie 4 - april 2015; 230

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje