× ABONNEREN

Prevalentie van gebitsslijtage bij Nederlandse volwassenen

Cariologie

Door op 08-09-2017

Gebitsslijtage is een multifactorieel proces, waarbij verlies van glazuur en dentine optreedt. Het kan worden verdeeld in mechanische slijtage (attritie en abrasie) en chemische (erosie). Attritie wordt veroorzaakt door tand-tandcontact, waarbij parafuncties als bruxisme een rol kunnen spelen. Abrasie is een mechanische slijtage ten gevolge van andere factoren, zoals (te hard) poetsen, nagelbijten en penkauwen. Erosie is een chemisch proces, niet veroorzaakt door cariës, maar een gevolg van extrinsieke of intrinsieke zuren. Vaak komen deze mechanismen in combinatie voor. Het doel van dit onderzoek was vast te stellen hoe vaak gebitslijtage voorkomt in verschillende leeftijdsgroepen van Nederlandse volwassenen.

In 2013 werd een uitgebreid onderzoek verricht naar de mondgezondheid van de Nederlandse volwassen populatie. In totaal zijn 1125 volwassenen klinisch onderzocht in leeftijdscohorten tussen de 25 en 75 jaar in ´s-Hertogenbosch. Uit eerder onderzoek is bekend dat de bevolking van deze stad representatief is voor de Nederlandse bevolking. De gegevens werden geanalyseerd op leeftijd, geslacht, sociaal-economische status (SES) en type gebitselement. Gebitsslijtage werd gemeten op een 5-puntenschaal. Deze uitkomsten zijn vergeleken met gegevens uit een vergelijkbaar onderzoek, uitgevoerd in 2007.

De resultaten laten zien dat ouderen meer aangedane gebitselementen hebben. Mannen en personen met een lagere SES scoorden ook hoger op de gebitsslijtageschaal. In alle leeftijdsgroepen werd meer gebitsslijtage gezien dan in 2007. De prevalentie van milde gebitsslijtage op gebitselementniveau was 13%, van matige slijtage 80% en van ernstige slijtage 6%.

Geconcludeerd werd dat gebitsslijtage in ernstige vorm niet veel voorkomt. Wel is in alle leeftijdsgroepen een ­toename van de gebitsslijtage te zien in 2013 vergeleken met 2007, vermoedelijk veroorzaakt door een erosieve component.

Bron

  • Wetselaar P, Vermaire JH, Visscher CM, Lobbezoo F, Schuller AA. The ­prevalence of tooth wear in the Dutch adult population. Caries Res 2016; 50: 543-550.

 

Informatie

Auteur(s) J.H.G. Poorterman
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 8 september 2017
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 124 - editie 9 - september 2017; 455

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje