× ABONNEREN

Prevalentie van subjectief waak- en slaapbruxisme

Gnatologie

Door op 10-01-2020
  • Bron
  • Reacties (0)

Bruxisme moet niet worden beschouwd als een ziekte of een afwijking, maar meer als een vorm van gedrag of als een fysiologisch verschijnsel. Het kan zich overdag en ’s nachts voordoen, aangeduid als respectievelijk waak- en slaapbruxisme. De doelstelling van dit onderzoek was het in kaart brengen van de prevalentie van zelfgerapporteerd waak- en slaapbruxisme in de volwassen bevolking van Nederland.

Als onderdeel van een representatief epidemiologisch mondgezondheidsonderzoek onder de volwassen bevolking van Nederland werden aan een substeekproef van 1.209 dentate personen vragen gesteld over hun persoonlijke ervaring met de 2 typen bruxisme. Deze personen konden ook worden beschouwd als representatief voor de volwassen bevolking van Nederland. Uit het epidemiologisch onderzoek waren gegevens beschikbaar over opleidingsniveau, mondgezondheid, voeding en mondgezondheidsgedrag. Er werden 5 leeftijdscategorieën onderscheiden: 25-34, 35-44, 45-54, 55-64 en 65-74 jaar.

Waakbruxisme werd gerapporteerd door 5% en slaapbruxisme door 16,5%. De 671 vrouwen meldden waak- en slaapbruxisme in respectievelijk 6,4% en 18,6% van de gevallen. Onder de 538 mannen waren deze percentages respectievelijk 3,2 en 13,9. Het verschil in de prevalenties van subjectief waakbruxisme tussen vrouwen en mannen bleek statistisch significant. Procentueel rapporteerden statistisch significant meer personen van de leeftijdscategorieën 25-34 en 35-44 jaar zowel waak- als slaapbruxisme dan personen van de oudere leeftijdscategorieën. Een vergelijking naar opleidingsniveau leerde dat procentueel meer personen met een hogere dan met een lagere opleiding zowel waak- als slaapbruxisme meldden, 6,3% versus 3,6% voor waakbruxisme en 16,8% versus 16,2% voor slaapbruxisme. Dit verschil was alleen statistisch significant voor waakbruxisme.

Conclusie. Op basis van dit representatieve onderzoek mag worden geconcludeerd dat 5% van de volwassenen in Nederland subjectief waakbruxisme heeft en 16,5% subjectief slaapbruxisme. Beide typen bruxisme komen statistisch significant meer voor in de lagere dan in de hogere leeftijdscategorieën. Subjectief waakbruxisme komt meer voor bij vrouwen dan bij mannen en is statistisch significant positief gerelateerd aan opleidingsniveau.

Bron

Wetselaar P, Vermaire EJH, Lobbezoo F, Schuller AA. The prevalence of awake bruxism and sleep bruxism in the Dutch adult population. J Oral Rehabil 2019; 46: 617-623.

Meer lezen? Log in of word abonnee

Informatie

Auteur(s) C. de Baat
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 10 januari 2020
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 127 - editie 1 - januari 2020; 62

Reacties

Om ook te reageren moet u eerst inloggen (alleen voor abonnees).

Nog geen abonnee? Registreer vandaag nog