× ABONNEREN

Prevalentie van tandcariës en tanderosie bij Haagse schoolkinderen in de periode 1996-2005

In 2005 vond opnieuw een tandheelkundig klinisch onderzoek naar de prevalentie van tandcariës plaats bij 6- en 12-jarige Haagse schoolkinderen. Bij de 12-jarigen werd daarnaast gekeken naar de prevalentie van erosieve gebitsslijtage. De steekproef bestond uit 814 leerlingen van 12 basisscholen in Den Haag. De resultaten tonen dat na het vorige onderzoek in 2002 de trend van een groeiend percentage kinderen met een cariësvrije tijdelijke dentitie en een cariësvrije blijvende dentitie zich heeft voortgezet. Bij de niet-cariësvrije kinderen valt op dat over het algemeen niet de hoeveelheid opgetreden tandcariës (dmfs- en DMFS-score) in de periode 1996-2005 is veranderd, terwijl wel het aantal restauraties bij de 6- en de 12-jarigen significant is afgenomen. De restauratieve verzorgingsgraad van de tijdelijke dentitie bij niet-cariësvrije 6-jarigen nam af van circa 40% in 1996 tot ongeveer 25% in 2005; voor de blijvende dentitie bij de 12-jarigen nam dit percentage af van meer dan 90 tot ongeveer 48. Het percentage 12-jarigen met erosieve gebitsslijtage is in 2005 ten opzichte van 2002 onveranderd gebleven: 24. Het onderzoek toont aan dat er geen toename van tandcariës en erosieve gebitsslijtage is bij de Haagse schooljeugd van 6 en 12 jaar.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje