× ABONNEREN

Preventie van bacteriëmie als gevolg van bloedige orale behandelingen

Algemene ziekteleer

Door op 05-06-2020
  • Reacties (0)

Voor patiënten die een verhoogd risico lopen op het ontstaan van endocarditis door een bacteriëmie als gevolg van bloedige orale behandelingen is het nog steeds schimmig of en, zo ja, welke antibioticumprofylaxe noodzakelijk is. De auteurs hadden als doelstelling opheldering te geven door een systematisch literatuuronderzoek uit te voeren, gevolgd door een zogenoemde netwerk-meta-analyse.

Een netwerk-meta-analyse vergelijkt indirect de effectiviteit van minimaal 3 verschillende behandelingen en biedt secundair de mogelijkheid de onderlinge verschillen in effectiviteit van deze behandelingen te bepalen en te evalueren.

In 8 elektronische literatuurbestanden werd met de trefwoorden “prevention”, “bacteremia” en “dental procedure” systematisch gezocht naar relevante artikelen. De primaire uitkomstmaat van de onderzoeken moest een bacteriëmie na een bloedige orale behandeling die was gediagnosticeerd via bloedonderzoek zijn.

De systematische zoekactie leverde 101 artikelen op die in aanmerking kwamen om integraal te beoordelen. Hiervan voldeden 24 artikelen over in totaal 2.147 onderzoeksparticipanten met een gemiddelde leeftijd van 32,4 jaar aan alle gestelde eisen. Geen van deze participanten had een extreem risico op het ontwikkelen van endocarditis. Gemiddeld was de incidentie van een bacteriëmie 24,8% in de experimentele groepen en 41,2% in de controlegroepen. Ten opzichte van de andere typen antibioticumprofylaxe bleek intraveneuze toediening van de combinatie van 1.000 mg amoxicilline en 200 mg clavulaanzuur in de experimentele groepen tot de kleinste incidentie van bacteriëmieën te leiden. Met betrekking tot orale toediening van een antibioticum kwam in dit opzicht 3 gram amoxicilline als beste uit de bus.

(Bron: Janice Haney Carr, USCDCP)

Conclusie. Amoxicilline met clavulaanzuur intraveneus en amoxicilline oraal zijn de beste opties voor antibioticumprofylaxe ter preventie van een bacteriëmie als gevolg van een bloedige orale behandeling. Deze conclusie betekent niet dat voortaan iedere risicopatiënt deze antibioticumprofylaxe moet krijgen. De indicatie blijft afhankelijk van een zorgvuldige individuele risicobeoordeling.

Bron

Zeng BS, Lin SY, Tu YK et al. Prevention of Postdental Procedure Bacteremia: A Network Meta-analysis. J Dent Res 2019; 98: 1204-1210.

Meer lezen? Log in of word abonnee

Informatie

Auteur(s) C. de Baat
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 5 juni 2020
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 127 - editie 06 - juni 2020; 387-388

Reacties

Om ook te reageren moet u eerst inloggen (alleen voor abonnees).

Nog geen abonnee? Registreer vandaag nog