× ABONNEREN

Preventieve parodontale behandeling bij dragers van partiële gebitsprothesen

Door op 02-10-2015

Parodontologie

Partiële gebitsprothesen kunnen verder verlies van gebitselementen induceren, vooral van pijlerelementen. Dit onderzoek beoogde na vervaardiging van partiële gebitsprothesen de invloed vast te stellen van regelmatige preventieve parodontale behandeling op de duurzaamheid van pijlerelementen.

In een tijdsbestek van 2 jaar werden 192 patiënten die een incompleet occlusiesysteem hadden, in een universiteitskliniek in Japan behandeld met 1 of 2 van klammers voorziene kunststof partiële plaatprothesen. Tevoren was een gezonde orale uitgangssituatie gecreëerd door middel van extracties, restauraties, wortelkanaalbehandelingen en parodontale behandelingen. Om een beeld van de soliditeit van een pijlerelement te krijgen, werd op een röntgenopname de kroon-wortelratio bepaald. De patiënten kregen het advies elke 3-6 maanden een preventieve parodontale behandeling te laten uitvoeren, zo nodig bestaande uit supra- en subgingivale scaling en instructie over mondverzorging. Bij iedere patiënt werd minimaal 7 jaar na de prothetische behandeling een evaluatie van deze interventie verricht, waarbij de patiënten werden verdeeld in 3 groepen: preventieve parodontale behandeling uitgevoerd elke 3-6 maanden (I), minimaal 1 keer per jaar (II) en nooit (III).

Na 7 jaar bleek dat 92 (48%) patiënten behoorden tot groep I, 55 (29%) tot groep II en 45 (23%) tot groep III. In totaal fungeerden 1.094 gebitselementen als pijlerelementen die bij aanvang allemaal een gunstige kroon-wortelratio hadden, variërend van 0,6 tot 1,2. Bij de evaluatie waren 164 (15%) pijlerelementen niet meer aanwezig. De cumulatieve overlevingspercentages van de pijlerelementen waren in de groepen I, II en III respectievelijk 84, 75 en 72 en de onderlinge verschillen waren statistisch significant. Toen onderscheid werd gemaakt tussen pijlerelementen die actief en passief contact hadden met een partiële gebitprothese, verdwenen voor de pijlerelementen die passief contact hadden de statistisch significante verschillen tussen de groepen.

Regelmatige preventieve parodontale behandeling had een gunstig effect op de duurzaamheid van de pijlerelementen en dat gold vooral voor de pijlerelementen die actief contact hadden met de partiële gebitprothesen. Dit effect was beter bij een behandelfrequentie van 2 dan van 1 keer per jaar.

Bron

Tada S, Allen PF, Ikebe K, Matsuda K, Maeda Y. Impact of periodontal maintenance on tooth survival in patients with removable partial dentures. J Clin Periodontol 2015; 42: 46-53.

Informatie

Auteur(s) C. de Baat
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 2 oktober 2015
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 122 - editie 10 - oktober 2015; 552

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje