× ABONNEREN

Preventieve tandheelkunde 6. Preventie van cariës bij kwetsbare ouderen

 •  
 • Inleiding
 • (Wortel)cariës bij ouderen
 • Raadpleging van de literatuur
 • Discussie
 • Slotbeschouwingen
 • Literatuur

Samenvatting

Veel ouderen hebben een slechte mondgezondheid met (wortel)cariës als veelvoorkomend probleem. Alarmerende onderzoeks­resultaten doen de vraag rijzen of er voldoende preventieve maatregelen worden genomen om het ontstaan en de progressie van ­(wortel)­cariës bij kwetsbare ouderen te voorkomen. Uit recente onderzoeksliteratuur bleek dat dagelijks gebruik van tandpasta met 5.000 ppm fluoride en 3-maandelijks professioneel aangebrachte chloorhexidine- of natriumfluoridelak bij kwetsbare ­ouderen of volwassenen met een fysieke of cognitieve beperking het risico op wortelcariës kan halveren. Tandpasta met 5.000 ppm is in Nederland (nog) niet verkrijgbaar. Op dit moment is het advies ‘Preventie van wortelcariës’ de enige richtlijn. Een andere maatregel om achteruitgang van de mondgezondheid van kwetsbare ouderen te voorkomen, is aandacht besteden aan kwetsbare ouderen die wegens toename van fysieke problemen en zorgafhankelijkheid wegblijven van reguliere periodieke mondonderzoeken. Juist op dat moment is intensiveren van professionele mondzorg met instructie aan mantelzorgers en verzorgenden en extra preventieve maatregelen ter bestrijding van (wortel)cariës noodzakelijk.

Auteursinformatie

 • C.D. van der Maarel-Wierink1, C. de Baat2
 • Uit 1de Stichting Bijzondere Tandheelkunde Amsterdam en 2de vakgroep Orale Functieleer van het Radboudumc in Nijmegen
 • Datum van acceptatie: 5 april 2017
 • Adres: mw. dr. C.D. van der Maarel-Wierink, Gustav Mahlerlaan 3004, 1081 LA Amsterdam
 • c.wierink@sbt.acta.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje