× ABONNEREN

Prioritering en aanbevelingen in de mondzorg voor ouderen

 • Inleiding
 • Materiaal en methode
 • Deelnemers
 • Resultaten
 • Discussie
 • Conclusie
 • Literatuur
 • Dankwoord

Samenvatting

De mondgezondheid van ouderen, vooral kwetsbare zorgafhankelijke ouderen is suboptimaal. In een Priority Setting Partnershiponderzoek hebben ouderen en andere belanghebbenden geparticipeerd om ervaren belemmeringen in de mondzorg te inventariseren en hieruit agendapunten voor onderzoek te destilleren. Hiertoe zijn in 5 focusgroepen discussies gehouden met respectievelijk een groep ouderen, verzorgers, externe partijen en behandelaars. In een vijfde zogenoemde consensusgroep werd de definitieve lijst van prioriterende agendapunten geformuleerd. De belangrijkste prioriteiten betreffen beleid en organisatie, bewustwording, samenwerking tussen verschillende zorgverleners, financiering en organisatie van mondzorg voor thuiswonende ouderen, en onderwijs over mondzorg aan alle zorgverleners. Bewustwording over het belang van de mondgezondheid van ouderen bij zorgverleners is de eerste stap naar betere mondgezondheid van ouderen in Nederland.

Auteursinformatie

 • K. Jerkovic-Cosic1, B. Everaars, G.J. van der Putten3
 • Uit 1de Hogeschool Utrecht, 2het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam en 3 de Amaris Zorggroep
 • Datum van acceptatie: 26 maart 2017
 • Adres: mw. K. Jerkovic-Cosic, Hogeschool Utrecht, Heidelberglaan 7, 3584 CS Utrecht
 • katarina.jerkovic@hu.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje