× ABONNEREN

Proefschriften 25 jaar na dato 12. Classificatie en virulentie van zwart-gepigmenteerde bacteriën in relatie tot parodontitis

Door op 01-12-2006

Bacteriën in de tandplaque spelen een essentiële rol bij het ontstaan en de progressie van parodontitis. In de jaren ’70 van de vorige eeuw werd duidelijk dat zwart-gepigmenteerde bacteriën van het genus Bacteroides hierbij een zeer belangrijke rol spelen. Deze bacteriën zijn tegenwoordig bekend als Porphyromonas gingivalis en Prevotella intermedia. Uit een promotieonderzoek 25 jaar geleden bleek via DNA-analyse dat er onder deze bacteriën een grote heterogeniteit bestaat en dat er sprake is van verschillende species die zijn geassocieerd met verschillende orale infecties. Tevens bleek dat Porphyromonas gingivalis vaak bij patiënten met ernstige parodontitis wordt aangetroffen en dat deze bacterie het meest virulent is. Omdat Porphyromonas gingivalis een belangrijke rol speelt bij parodontitis, is deze bacterie de laatste decennia uitgebreid onderzocht. Zo is de samenstelling van het volledige genoom op DNA-niveau bekend. Ook blijkt er overdracht tussen de partners mogelijk, al leidt dat niet altijd tot het ontstaan van parodontitis. Er is nog geen eenduidige uitspraak te geven of bij patiënten met Porphyromonas gingivalis een ander antibioticumbeleid moet worden gehanteerd dan bij patiënten bij wie deze bacterie niet aanwezig is.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje