× ABONNEREN

Proefschriften 25 jaar na dato 22. Chirurgische behandeling van keratocysten

Door op 01-05-2010

In 1984 verscheen het proefschrift ‘The incredible keratocyst’. In het postscriptum werd een nieuwe methode geïntroduceerd om keratocysten, berucht om hun hoge recidiefpercentage, vrij eenvoudig te verwijderen waardoor de kans op een recidief tot een minimum kan worden beperkt. Het meest essentiële van deze methode van fixatie vóór enucleatie is dat de cystewand eerst wordt gefixeerd met een gemodificeerde Carnoy’s oplossing alvorens tot enucleatie wordt overgegaan. Sedert het verschijnen van het proefschrift zijn er nauwelijks nieuwe ontdekkingen of voorstellen gedaan die essentieel afwijken van hetgeen in het proefschrift reeds werd beschreven. Wel blijkt dat sommige onderzoekers hun bedenkingen hebben bij het gebruik van Carnoy’s oplossing vanwege mogelijke pathologische neveneffecten. Op grond van onderzoeksgegevens kan echter worden geconcludeerd dat dit fixatief zonder risico kan worden toegepast.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje