× ABONNEREN

Proefschriften 25 jaar na dato 23. Ontwikkelingen in preventie en behandeling van xerostomie

Door op 01-09-2010

Vijfentwintig jaar geleden was de behandeling van xerostomie vooral symptomatisch. Het arsenaal aan middelen bestond destijds vooral uit sialogoga, mondspoelmiddelen en speekselsubstituten. Sindsdien is er weinig veranderd in de symptomatische therapie van xerostomie. Methoden om het ontstaan van xerostomie te voorkomen of de ernst te verminderen stonden toentertijd nog in hun kinderschoenen en aan methoden om een beschadigde speekselklier te herstellen dacht men nog niet. De laatste 2 decennia zijn echter grote veranderingen opgetreden. Zo zijn de radiatiemethoden veranderd, waardoor de cumulatieve radiatiedosis op de speekselklieren sterk is afgenomen. Momenteel zijn er zelfs methoden in ontwikkeling om een door radiotherapie beschadigde speekselklier te herstellen. Daarnaast zijn recent medicamenten geïntroduceerd om in te grijpen in het ziekteproces bij het syndroom van Sjögren, waardoor ook hier een zeker herstel van functie kan worden bewerkstelligd.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje