× ABONNEREN

Proefschriften 25 jaar na dato 24. Belemmeringen bij effectieve parodontale behandeling

Door op 01-11-2010

Voor het proefschrift ‘Barriers to effective periodontal care’ is onderzoek verricht naar het achterblijven van parodontale zorg bij de ontwikkelingen in de parodontologie. Nagegaan is of tandartsen de parodontale zorg door effectieve communicatie benaderden als gedragsziekte. Daarnaast is onderzocht of ernstige afwijkingen zo weinig voorkwamen dat parodontale problematiek in het algemeen niet werd herkend. Ernstige stadia van parodontale afwijkingen kwamen relatief weinig voor en communicatie over parodontale zorg bleek hierop niet van invloed. Deze conclusies hebben 25 jaar later nog steeds geldingskracht: het percentage risicopatiënten is nog steeds slechts 5-10% en in de algemene praktijk is de relatie tussen de mate van parodontale afwijkingen en professionele parodontale zorg nog steeds gering. Niet alle tandartsen hebben affiniteit met parodontale zorg, maar wel met concrete aspecten als tandsteen verwijderen. Een classificatie van duidelijke herkenbare afwijkingen en behandelingen zou parodontale zorg voor tandartsen beter hanteerbaar moeten maken.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje