× ABONNEREN

Proefschriften 25 jaar na dato 27. Molaarcrypten in de onderkaak

Door op 01-07-2011

Over de vroege ruimtelijke ontwikkeling van blijvende molaren was een aantal decennia geleden relatief weinig bekend. Het materiaal dat voor dit proefschrift werd bestudeerd betrof een verzameling van 114 gemacereerde onderkaken van jonge kinderen en adolescenten. Van de crypten waarin de tandkiemen zich ante mortem bevonden werden röntgenopnamen gemaakt, en het ruimtelijk ontwikkelingspatroon werd vervolgens macro- en micromorfologisch onderzocht. Uit de resultaten bleek een consistent ruimtelijk ontwikkelingspatroon, waarbij de wijze van expansie van de crypten van de tweede en derde molaar voorafgaand aan de krooncalcificatie sterke gelijkenis vertoonde. De verplaatsingen zoals die werden gesuggereerd door de metingen op de röntgenopnamen werden bevestigd door het macro- en micromorfologisch onderzoek van de botoppervlakken. De mesiodistale relatie van de kiemen bleek al vroeg in de ontwikkeling te worden beïnvloed door de morfologie van de onderkaak. Nieuwe inzichten zijn tot op heden niet ontstaan omdat weinig vervolgonderzoek naar de ruimtelijke ontwikkeling van de crypten is verricht.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje