× ABONNEREN

Proefschriften 25 jaar na dato 3. Het kunstgebit uiteindelijk een blij bezit!

Door op 01-08-2004

In dit artikel wordt een overzicht gegeven van diverse Nederlandse dissertaties en onderzoeksrapporten over de problematiek van de edentate patiënt, na het 25 jaar geleden verschenen proefschrift ´Het kunstgebit een blij bezit?´. Vastgesteld wordt dat er inzicht is ontstaan in de oorzaken en de achtergronden van tandeloosheid en van (on)tevredenheid met volledige gebitsprothesen. Ook is nu bekend welke behandelingen reductie van alveolair kaakbot kunnen vertragen. Daarnaast is aangetoond dat de ´klassieke´ preprothetische chirurgische behandelingen in de onderkaak weinig effectief zijn om problemen ten gevolge van ernstige atrofie van de processus alveolaris op te lossen. Door goed opgezette klinische onderzoeken heeft het implantaatonderzoek in Nederland geleid tot het inzicht dat een overkappingsprothese op twee of vier implantaten eigenlijk de standaardbehandeling voor de atrofische processus alveolaris van de edentate onderkaak moet zijn.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje