× ABONNEREN

Proefschriften 25 jaar na dato 36. Gebitsontwikkeling en gelaatsgroei gedurende de adolescentie

Door op 08-11-2013

De gebitsontwikkeling eindigt niet na de wisseling van de melkgebit. Mede als gevolg van de verdere gelaatsgroei tot volwassenheid treden na de tweede wisselfase aanpassingen in tandstand en occlusie op. Het proefschrift ‘Gebissentwicklung und Gesichtswachstum in der Adoleszenz’ uit 1988 had betrekking op een onderzoek naar gebitsontwikkeling, gelaatsgroei en hun onderlinge interactie in de eerste 10 jaar na de tweede wisselfase van het gebit. Veranderingen in de tandbogen gaan gepaard met aanpassingen in de occlusie. Deze fysiologische veranderingen in het gebit zijn grotendeels terug te voeren op het innemen van een meer ventrale positie van de ondertandboog ten opzichte van de boventandboog. De gelaatsgroei en veranderingen in morfologie van het craniofaciale skelet tot de volwassenheid zijn voornamelijk het gevolg van aanpassingen die plaatsvinden onder de neusbodem en door vergroting van de onderkaak. In later onderzoek kon worden vastgesteld dat deze dentale en skelettale veranderingen blijven optreden tot de leeftijd van ongeveer 40 jaar.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje