× ABONNEREN

Proefschriften 25 jaar na dato 37. Vatbaarheid voor parodontale aandoeningen

Door op 06-12-2013
  • Reacties (0)

Samenvatting

Op grond van een beter begrip van de (dis)balans tussen de aanval- en afweerfactoren bij parodontitis kan het risicoprofiel van een patiënt worden vastgesteld en daarmee het risico op het ontstaan van parodontitis. Ook de prognose van behandeling en de nazorg kan beter worden bepaald.

In de jaren ’80 van de vorige eeuw werd waargenomen dat individuen in verschillende mate parodontitis ontwikkelen, maar een sluitende verklaring hiervoor bestond niet. Er werd van uitgegaan dat parodontitis ontstond door de aanwezigheid van virulente micro-organismen in combinatie met een inadequate lichaamsafweer. In de loop der tijd is meer informatie beschikbaar gekomen over deze veronderstelde disbalans. Wat de microflora betreft, is aangetoond dat paropathogenen als Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis en Tannerella forsythia risicofactoren zijn voor parodontitis. Daarnaast zijn genetische variaties bepalend voor de onstekingsreactie op deze micro-organismen. Medische factoren (diabetes mellitus) en levensstijlfactoren (roken en psychische stress) en in mindere mate hormonale veranderingen kunnen invloed hebben op de progressie van parodontitis. Met deze informatie is het risico op parodontitis, de prognose van parodontale behandeling en de nazorg beter en toegesneden op het risicoprofiel van de patiënt.

Meer lezen? Log in of word abonnee

Reacties

Om ook te reageren moet u eerst inloggen (alleen voor abonnees).

Nog geen abonnee? Registreer vandaag nog