× ABONNEREN

Proefschriften 25 jaar na dato 37. Vatbaarheid voor parodontale aandoeningen

Door op 06-12-2013

In de jaren ’80 van de vorige eeuw werd waargenomen dat individuen in verschillende mate parodontitis ontwikkelen, maar een sluitende verklaring hiervoor bestond niet. Er werd van uitgegaan dat parodontitis ontstond door de aanwezigheid van virulente micro-organismen in combinatie met een inadequate lichaamsafweer. In de loop der tijd is meer informatie beschikbaar gekomen over deze veronderstelde disbalans. Wat de microflora betreft, is aangetoond dat paropathogenen als Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis en Tannerella forsythia risicofactoren zijn voor parodontitis. Daarnaast zijn genetische variaties bepalend voor de onstekingsreactie op deze micro-organismen. Medische factoren (diabetes mellitus) en levensstijlfactoren (roken en psychische stress) en in mindere mate hormonale veranderingen kunnen invloed hebben op de progressie van parodontitis. Met deze informatie is het risico op parodontitis, de prognose van parodontale behandeling en de nazorg beter en toegesneden op het risicoprofiel van de patiënt.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje