× ABONNEREN

Proefschriften 25 jaar na dato 4. Parodontale chirurgie, een belangrijk onderdeel van de parodontale behandeling

Door op 01-02-2005

Doel van de parodontale behandeling is het gezond maken en het gezond houden van het parodontium. Voordien is een goede diagnostiek noodzakelijk om tot een juist behandelplan te komen. Naast de noodzakelijke mondhygiëne-instructie is supra- en subgingivale gebitsreiniging een basaal onderdeel van de behandeling. Een gericht antibioticumbeleid op basis van het vóórkomen van pathogene micro-organismen en een ontmoedigingsbeleid ten aanzien van roken, kunnen eveneens bijdragen tot een goed klinisch resultaat. Aangezien er tot de jaren zeventig van de vorige eeuw geen onderzoek was uitgevoerd naar het effect van de parodontale chirurgie als onderdeel van de behandeling, werd een onderzoek dat resulteerde in het proefschrift ‘ Surgery and oral hygiene on artificial periodontal defects in beagle dogs’, uitgevoerd. Hierbij werd klinisch, röntgenologisch en histologisch het effect van chirurgie en mondhygiëne op de langere termijn vastgesteld. Aangetoond werd dat chirurgie kan bijdragen aan een gezonde pardontale conditie. Een goede mondhygiëne is daarbij vereist. In later praktijkonderzoek zijn deze resultaten bevestigd. Als criterium voor de indicatie voor chirurgie is een pocketdiepte van 5 millimeter na een initiële behandeling een goede leidraad.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje