× ABONNEREN

Proefschriften 25 jaar na dato 46. Behandeling van mandibulafracturen

Door op 03-06-2016
  • Inleiding
  • Kort historisch overzicht
  • Opzet onderzoek
  • Huidige visie
  • Literatuur

Samenvatting

In de jaren 80 van de vorige eeuw werd de behoefte gevoeld om uit te zoeken welke methode voor behandeling van fracturen van de mandibula de voorkeur genoot. De opkomst van osteosynthese­platen tegen het einde van de jaren 60, met de mogelijkheid van direct functieherstel, had een schokeffect gehad. Dit type platen werd overwegend via een extraorale incisie aangebracht. Een tiental jaren later werd een systeem van kleinere platen gepresenteerd, die via een intraorale benadering waren te plaatsen. Een promotie­onderzoek uit 1991 onderzocht de voor- en nadelen van de verschillende behandelingsmogelijkheden voor mandibulafracturen om een uitspraak te kunnen doen over de best toepasbare methode. Het in het proefschrift beschreven belang van zorgvuldige indicatiestelling op basis van type fractuur en de gewenste stevigheid van de osteosynthese is nog steeds bepalend bij de besluitvorming over chirurgische behandelmethode en materiaalkeuze.

Auteursinformatie

  • L. Kuiper1, F.H.M. Kroon2
  • 1Gepensioneerde mka-chirurg uit de afdeling Mondziekten en Kaakchirurgie van het AMC in Amsterdam en uit 2de Kliniek voor Parodontologie in Amsterdam
  • Datum van acceptatie: 10 april 2016
  • Adres: dr. L. Kuiper, Kalkovens 2, 1398 EK Muiden
  • luitkuiper@planet.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje